Collecte – januari 2022

Gift overmaken

Scan de QR-code (met uw foto-app) of maak je bijdrage over naar een van de rekeningnummers

1e collecte: diaconaal doel (zie hieronder)

Rekeningnummer (Diaconie): NL65RABO0373707584 met vermelding: datum en doel

2e collecte: voor de geloofsgemeenschap 

Rekeningnummer (Kerk): NL88RABO0373709692 met vermelding : datum – KERK

QR-code voor digitale betaalomgeving voor de huidige collecteweek.

Bestemming diaconale collecte – 1e collecte

Zondag 2 januari     Jeugdwerk

De 1e collecte vandaag is voor het Jeugdwerk. Met uw bijdrage kunnen wij diverse activiteiten organiseren, waaronder Sirkelslag Kids (een spelavond die landelijk wordt gespeeld) voor de kinderen van de basisschool op 19 november.

Meer lezen over deze activiteit en andere activiteiten kunt u op www.jongwoerden.nl

Zondag 9 januari     Diaconie Rusland

De opbrengst van deze collecte bestemd voor Gods Huis van Genade in Rusland. Al meer dan 10 jaar worden daar ex-gevangenen en daklozen opgevangen door Nikolaj en zijn team. Ze krijgen niet alleen onderdak en verzorging, maar ook kunnen ze aan het werk op het land, in de kassen, in de garage of in het huis. Als ze de nodige papieren hebben, kunnen ze zelfstandig gaan wonen.

Zondag 16 januari   Jeugdwerk

De 1e collecte vandaag is voor het Jeugdwerk. Met uw bijdrage kunnen wij diverse activiteiten organiseren, waaronder Sirkelslag Kids (een spelavond die landelijk wordt gespeeld) voor de kinderen van de basisschool op 19 november.

Meer lezen over deze activiteit en andere activiteiten kunt u op www.jongwoerden.nl

Zondag 23 januari   Plaatselijke Raad van Kerken

De RvK heeft als opdracht de kerken in de Woerdense gemeenschap zichtbaar te maken. Daarbij worden ook algemene, oecumenische activiteiten geëntameerd dan wel ondersteund. De rol van de RvK met betrekking tot armoede in Woerden wordt gezien als ondersteuner en aanjager van de kerken zodat binnen de kerk gewerkt kan worden aan het onderkennen van de problematiek van armoede.

Meer lezenhttps://pknwoerden.nl/hervormd/over-ons/werkgroepen/raad-van-kerken-woerden/  (Kijk naar het jaarverslag voor de activiteiten)

Zondag 30 januari   Diaconie Armoede in Woerden

Armoede in Woerden ligt verborgen achter voordeuren. Slechts af en toe komt daarvan iets naar buiten. Onderzoek op betaalgedrag en uitstaande open rekeningen geeft aan dat een groot aantal mensen in onze stad grote moeite heeft om de eindjes aan elkaar knopen. Ze leven van financieel gat naar financieel gat. Middels onze diakenen uit het taakgebied “armoede” proberen we hulp te bieden waar mogelijk. 

Meer lezenwww.kerkinactie.nl/collecterooster