Collecte mei 2023

Jezus leerde ons te delen van onze overvloed. Dat is de reden dat we iedere week collecteren.

Gift overmaken 

Scan de QR-code (met uw foto-app) of maak je bijdrage over naar een van de rekeningnummers

1e collecte: diaconaal doel (zie hieronder) – Rekeningnummer (Diaconie): NL65RABO0373707584 met vermelding: datum en doel

2e collecte: voor de geloofsgemeenschap – Rekeningnummer (Kerk): NL88RABO0373709692 met vermelding : datum – KERK

QR-code voor digitale betaalomgeving voor de huidige collecteweek.

Bestemming diaconale collecte – 1e collecte

Zondag 7 mei – KiA noodhulp Oekraïne

Kerk voor de samenleving.
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkoekraine

Zondag 14 mei – Kia binnenlands diaconaat

Kerk-zijn met en voor elkaar
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.
Meer lezen: kerkinactie.nl/diaconaatnederland

Donderdag 18 mei – De Meerpaal in Woerden

Met uw steun werkt de stichting de Meerpaal, samen met partners, aan de opvang van mensen die tijdelijk dak- en thuisloos zijn. We zorgen voor veilige opvangplekken, armoedebestrijding en begeleiding naar werk. We werken aan gelijke kansen voor iedereen omdat erbij horen en er toe doen zo belangrijk is.

Zondag 21 mei – Stichting Faso (hulp Burkino Faso)

Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld en Midebdo in het uiterste zuiden is één van de armere streken in het land. Veel wat voor ons heel gewoon is, zoals schoon drinkwater ontbreekt daar totaal. Stichting Faso zet zich ervoor in om geleidelijk ervoor te zorgen dat elk dorp een waterpomp gaat krijgen.

Meer informatie: de website van stichting Faso

Zondag 28 mei – KiA zending Egypte

Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!
Meer lezen: kerkinactie.nl/bijbelinegypte