Collecte augustus

Jezus leerde ons te delen van onze overvloed. Dat is de reden dat we iedere week collecteren en mensen die het kunnen vragen te delen van hun overvloed.

Gift overmaken

Scan de QR-code (met uw foto-app) of maak je bijdrage over naar een van de rekeningnummers

1e collecte: diaconaal doel (zie hieronder) – Rekeningnummer (Diaconie): NL65RABO0373707584 met vermelding: datum en doel

2e collecte: voor de geloofsgemeenschap – Rekeningnummer (Kerk): NL88RABO0373709692 met vermelding : datum – KERK

QR-code voor digitale betaalomgeving voor de huidige collecteweek.

 

 

Bestemming diaconale collecte – 1e collecte

 Zondag 7 augustus​  Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor het jeugdwerk. De activiteiten als: Catechese, Clubwerk, Examenrozen, Kindernevendienst, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Pizza-Passion, Sirkelslag, Tienerkamp, Tienerkerk, worden mogelijk als wij hiervoor onze bijdrage geven. Zo geven we onze kinderen een volwaardige plek in de gemeente en een plaats waar ze meer kunnen horen over het evangelie.

zondag 14 augustus – kerk in actie Egypte

Meer lezen:kerkinactie.nl/kerkinegypte

Zondag 21 augustus Diaconie De Meerpaal

Met uw steun werkt stichting de Meerpaal, samen met partners, aan de opvang van mensen die tijdelijk dak- en thuisloos zijn. We zorgen voor veilige opvangplekken, armoedebestrijding en begeleiding naar werk. We werken aan gelijke kansen voor iedereen omdat erbij horen en er toe doen zo belangrijk is.

Zondag 28 augustus ZWO Roemenië helpt

Vanuit Woerden werkt de stichting “Woerden helpt”. Via allerlei initiatieven ondersteunt men instellingen die hulp verlenen in Roemenië, Moldavië en Oekraïne.

Veel ingebrachte goederen die de stichting bereiken moeten naar de genoemde landen worden getransporteerd. De kosten voor deze transporten vragen een grote financiële inzet  voor de stichting. Middels onze collecteopbrengst kan een deel van het werk worden uitgevoerd.

Link: https://www.woerdenhelpt.nl/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.