Opstandingskerk Zondagsbrief

Opstandingskerk, zondag 21 oktober 2018 Hartelijk welkom VANMORGEN Fijn, dat we met elkaar in de kerk zijn. Onze voorganger is ds. Marianne Paas Feenstra en het orgel wordt bespeeld door George Pluimakers. Er is oppas voor de kleintjes en kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Er zijn twee collectes: …

Opstandingskerk, Zondagsbrief 14 oktober 2018

Vanmorgen Fijn om elkaar op deze zondagochtend te ontmoeten. Onze voorganger is Ds. Marianne Paas Feenstra, organist is Jan Westhof. De opbrengst van de collectes is bestemd voor KIA/ Werelddiaconaaten voor Beheer & onderhoud.  Er is een extra collecte voor noodhulp aan Sulawesi. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 …