Joodse wortels

Je kunt het christelijk geloof niet verstaan zonder de Joodse wortels. Wat dit precies betekent is een voortdurende zoektocht en blijft in ontwikkeling. In ieder …

Vredesvlag

Sinds een aantal weken wappert op onze kerkgebouwen de vredesvlag als gebed om vrede in de wereld. We hebben als moderamen ervoor gekozen een inclusieve …

Laten we bidden

De wereld waarin we leven lijkt te verharden. We lijken meer te kijken naar verschillen, dan naar overeenkomsten tussen mensen. We hebben het gevoel dat …

Hydepark 2021

“De organisatie, zeg kerk, geeft geen persoonlijke aandacht, dat kunnen alleen wij, als gemeenteleden, doen!” “Iedereen is bij tijd en wijle een luie kerkconsument.” “Zitten …