Joodse wortels

Je kunt het christelijk geloof niet verstaan zonder de Joodse wortels. Wat dit precies betekent is een voortdurende zoektocht en blijft in ontwikkeling. In ieder …

Vredesvlag

Sinds een aantal weken wappert op onze kerkgebouwen de vredesvlag als gebed om vrede in de wereld. We hebben als moderamen ervoor gekozen een inclusieve …