Geroepen

Afgelopen zondagmorgen hebben we twee mensen in het ambt van ouderling bevestigd. Ze hebben ‘ja’ gezegd. Omdat ze zich geroepen voelen en gehoor hebben gegeven. Dat is niet vanzelfsprekend. Of toch wel…? Als er iemand roept… Wanneer je je iemand je naam hoort roepen, dan reageer je daar doorgaans op. …

Blog: Een levend geloof

Ooit woonde hij in Weddesteyn, omdat hij na een hersenbloeding veel zorg nodig had. Bovendien was lang geleden een granaat op zijn voet ontploft. Hij had er een blijvende handicap aan overgehouden. Op een dag vroeg hij of hij mij zijn levensverhaal mocht vertellen.  “Mijn eerste vrouw was ziek. Toen ik …

Een gastvrij onthaal

Houdt de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Hebreeën 13:2 Wij hebben enkele vakantievrienden. Best bijzonder eigenlijk. Mensen die we ontmoet hebben tijdens een campingvakantie in Frankrijk. We raakten aan de praat, dronken koffie met lokale lekkernijen en nu? Nu doen we dat …

Tussen twee werelden

Ze zat bij de bagagebanden. Een jonge Aziatische vrouw, met een zoontje van anderhalf. Zij zat roerloos, het jongetje rende telkens op en neer om met zijn handje over de schubben van de ronddraaiende band te strijken. Omdat ze niet zoals andere reizigers gretig naar haar koffers zocht, maar vooral …

‘… alles heeft Hij geschapen om te bestaan’

(Wijsheid 1,13-14) Wanneer we in de kerk samenkomen om afscheid te nemen van een mens, is er in de dienst altijd ruimte voor nabestaanden om ‘goede woorden te spreken’. De ene keer zijn dat kinderen of vrienden of vriendinnen, soms is dat ook een achtergebleven partner. Eén van hen maakte …

De Geest doorbreekt de (leeftijds)grenzen…

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. oude mensen zullen dromen dromen, Jullie zonen en dochters zullen profeteren, en jongeren zullen visioenen zien. (Joël 3:1) “Jongeren ervaren nauwelijks nog iets van een generatiekloof.” Dat stelde Jeugdwerktrends 2018 recent uitgegeven door jeugdwerkorganisaties Missie Nederland, JOP, LEF/Navigators en Youth for Christ. …

Petrus, magazine over geloof, hoop en liefde..

De PKN kerk, als overkoepelende landelijke  organisatie, is onlangs een nieuw ledenblad gestart met als titel: Petrus. Het blad wil een beeld geven van de (PKN) kerk in deze tijd. Met interviews, reportages, nieuwtjes, recepten, wandelroutes, kortom een kerkelijke glossy met mooie foto’s erin.  De eerst 2 nummers zijn nu …

Tien gebaren woorden op weg naar Pinksteren

Begin april was ik in Leiden. Daar draaide de film: ‘Doof kind’, gemaakt door Alex de Ronde. In deze film portretteert Alex het leven van zijn dove zoon Tobias. Toen ik -net op tijd- binnen kwam zat de zaal al bijna vol. In de zaal hing een voor horende mensen …

De weg van het geloof gaan

Vanmorgen zat ik in de kerk. Eén van de prachtigste verhalen uit het Nieuwe Testament werd gelezen. Over de weg naar Emmaüs. Je zou ook kunnen zeggen: over de weg waarlangs een mens tot geloof komt. Het verhaal vertelt dat er twee leerlingen onderweg zijn naar Emmaüs, nog helemaal ondersteboven …

Onvoorwaardelijke liefde…liefde die zichzelf (uit)deelt

Vorig jaar maakte Kerk in Actie een veelbesproken Paascampagne onder de noemer: Geloof in delen. Bij deze campagne werden ook reclames gemaakt die op televisie getoond werden. Deze filmpjes kregen dezelfde titel mee: geloof in delen. In een van die reclames kwam ik zelf voorbij, uitgerekend net toen o.a. een …