Boek ter ere 100-jarige Opstandingskerk

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van ‘onze’ Opstandingskerk is een gedenkboek uitgegeven. De Opstandingskerk werd op 14 juni 1924 in gebruik genomen. In juni zullen we daar zeker aandacht aan besteden.

Het boek dat we hebben uitgeven ter ere van dit bijzondere moment is al door vele gemeenteleden aangeschaft, maar is nog steeds te koop. De deskundige auteur van het boek is de heer G. van Oudenallen. De kosten van het boek bedragen 25 euro inclusief verpakking en verzendkosten. Reserveren van een exemplaar kan bij de heer Van Oudenallen, .

Recensie 

Op gereformeerdekerken.info is een uitgebreide recensie te lezen, die eindigt met de woorden: 
“Het nieuwe gedenkboek zit prima in elkaar. Het besteedt niet alleen aandacht aan vroeger, maar ook aan het heden, waardoor de lezer een indringend beeld krijgt van de Opstandingskerk en het kerkelijk leven in het kerkgebouw. Zowel de tekstuele inhoud als de opmaak en de uitvoering met de stevige omslag, (…) staat garant voor een uitstekend boek dat de Gereformeerde Opstandingskerk in Woerden in (wat ons betreft) brede vogelvlucht beschrijft.”