Blogs

De weg van het geloof gaan

Vanmorgen zat ik in de kerk. Eén van de prachtigste verhalen uit het Nieuwe Testament werd gelezen. Over de weg naar Emmaüs. Je zou ook kunnen zeggen: over de weg waarlangs een mens tot geloof komt. Het verhaal vertelt dat ...
Verder Lezen
/ Blog, Voorpagina

Blog – Onvoorwaardelijke liefde…liefde die zichzelf (uit)deelt

Vorig jaar maakte Kerk in Actie een veelbesproken Paascampagne onder de noemer: Geloof in delen. Bij deze campagne werden ook reclames gemaakt die op televisie getoond werden. Deze filmpjes kregen dezelfde titel mee: geloof in delen. In een van die ...
Verder Lezen
/ Blog, Voorpagina

BLOG: Het grote witte kruis

Al enkele jaren lopen in de veertigdagentijd tientallen mensen onder een groot wit kruis door de straten van één van onze steden. Ze worden op hun tocht omstuwd door honderden andere mensen. En enkele miljoenen Nederlanders volgen hen op de ...
Verder Lezen
/ Blog

Vrede op aarde… alleen met Kerst?

Maandag 15 januari, op Martin Luther King jr.-dag, zal ik de beroemde speech (“I have a dream”) van dominee Martin Luther King lezen, zoals ik de laatste jaren steeds gewoon ben te doen. Het gaat dan om de speech/preek, die ...
Verder Lezen
/ Blog

Geef mij terug de ogen van een kind

Beate Heinen is een Duitse kunstenares, geboren in 1944, die in verbinding met de Abdij van Maria Laach een grote productie Bijbelse voorstellingen heeft geschilderd. Haar verhouding tot God vormt voor haar een rode draad in haar leven. Een van de ...
Verder Lezen
/ Blog

Het kleine meisje van de Hoop

`We are in the season of Hope’ zei president Obama een paar jaar geleden in een decembertoespraak. Het NOS-journaal vertaalde laf: `Het loopt tegen de kerstdagen.’ Het bericht werd er ineens onbetekenend en plat door. Ik begreep de keus van ...
Verder Lezen
/ Blog

Popmuziek in de kerk, meer dan alleen (heilige) herrie!

Poëzie Toen ik zelf als luisteraar in de kerkbanken zat, dacht ik bij preken: “Waarom worden er wel gedichten van niet-christelijke schrijvers aangehaald, maar geen liedteksten van (pop)muzikanten?” Ik had namelijk niets met de aangehaalde poëzie; ik was toen blij ...
Verder Lezen
/ Blog