Blog – We leven in andere tijden

Andere tijden (1)

Op de televisie kun je met enige regelmaat het programma ‘Andere tijden’ zien. Het is een geschiedenisprogramma waarin wordt teruggekeken naar bijzondere gebeurtenissen, naar opmerkelijke mensen of spannende periodes. Zo kwam ook de pandemie van de Spaanse griep aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in beeld.
Het programma kijkt terug en laat ons in beelden en verhalen de andere tijden van vroeger meebeleven. Dat waren echt andere tijden, zouden we na de aflevering kunnen zeggen.

Andere tijden (2)

Opvallend genoeg kunnen we deze woorden ’andere tijden’ ook heel goed gebruiken voor ons leven nu. Als ons leven al vanzelfsprekend of onbezorgd was dan is dat nu wel verdwenen onder de dreiging van het coronavirus. We leven andere tijden dan we gewend zijn, anders dan we verlangen.
We voelen de zorgen en bezorgdheid, de onzekerheid en het onbehagen. Ik loop niet meer onbezorgd op straat. Ik kijk al ver vooruit of ik niet al vast aan de overkant zal gaan lopen. Even een winkel inlopen om even iets te bekijken is er voor mij niet meer bij. Mijn kinderen sluit ik niet zomaar meer in mijn armen om een knuffel te geven. En zo valt er veel meer te noemen, ingrijpender en groter dan ik met deze paar voorbeelden aangeef.
Het voortduren van de maatregelen tot zeker 20 mei en voor festivals / evenementen zelfs 1 september zal alles anders laten zijn. Ja, er is lente, maar er samen op een terrasje van genieten en de zomer op deze manier tegemoet leven is er nu niet bij. We leven andere tijden.

Andere tijden (3)

Het coronavirus zal (voorlopig) niet verdwijnen. Er is ook nog geen vaccin. Ik denk dat we ook in de toekomst andere tijden zullen gaan ervaren. Het zal nog wel een hele poos duren voor we elkaar weer ‘gewoon’ kunnen ontmoeten. Er wordt gesproken over een ‘nieuw normaal’. Tja, hoe zal dat er uit zien?
Wat we nu meemaken, zal invloed hebben op ons samenleven in de komende tijd. Ik hoop van harte dat we het mooie en goede kunnen vasthouden. En dan denk ik aan de solidariteit, het omzien naar elkaar, je inzetten voor elkaar. Ik hoop ook dat we door deze tijd ontdekken hoezeer we elkaar nodig hebben en hoe kostbaar het is als we er voor elkaar zijn, zo sterk en kwetsbaar als we kunnen zijn.

Andere tijden (4)

In de online kerkdiensten vanuit de Kruiskerk lezen we weer verder in het bijbelboek Exodus. We trekken met het volk Israël mee door de woestijn. Op weg naar andere tijden. Anders dan die van tekort en slavernij. Zo’n barre tocht valt niet mee, in onbekend land, op zoek naar een nieuw normaal. Je kunt dan onderweg verlangen naar wat vroeger was en wat je dan opeens als heel aantrekkelijk voorkomt. Je kunt zin en doel kwijtraken omdat het vertrouwde je ontvalt. In het Exodusverhaal gaat deze crisis diep, tot grote twijfel aan God. Gelukkig is er mens als Mozes die in Gods naam nieuwe bronnen mag aanboren. Dat hebben we ook nodig: steeds nieuwe bronnen aanboren zodat we samen onze hoop verfrissen, vullen en samen verder kunnen in andere tijden.

Ds.Gertjan Robbemond