Blog: Van U

Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen, welke leidt naar het goede? Sla die in en vind rust!

Jeremia 6:16 

Van U….

September! Traditioneel de start van een nieuw seizoen. Toch is er in de kerk nu nauwelijks meer sprake van ‘seizoensarbeid’, omdat in veel langere perioden (april-oktober) gemeenteleden afwisselend met vakantie zijn, gaan of terugkomen. Toch houden we vast aan de septembermaand, omdat veel verenigingen en scholen dan hun aanvang hebben. Zeker voor kinderen en docenten, want nieuwe groepen, klassen en plannen, dus ook kans om fris van start te gaan.

Dit jaar sluiten we aan bij het startthema van de Protestantse Kerk: ‘Van U is de toekomst’. Het zijn woorden die verwijzen naar de titel van de nieuwe visienota, maar ook naar de bede in het Onze Vader, want van U is de kracht, etc. Na een langere onzekere periode in kerk en samenleving, klinkt het als een verlangen en vooral belofte: Van U is de toekomst!

In mijn contacten krijg ik wel de vraag: “spannende tijd voor jullie als voorgangers, want denk je dat de mensen ook weer allemaal naar de kerk terugkomen?” Ik vraag geregeld terug: zou je zelf ook weer terug in de kerk komen? En wat houd je nu tegen? De kerkgang in de post-coronatijd houdt de gemoederen binnen en buiten de kerk bezig. Omdat het niet alleen raakt aan een uur vieren in een kerkgebouw, maar aan zoveel vitale onderdelen van ons kerk-zijn: de ontmoeting, de geloofsuitwisseling, het omzien naar elkaar, de gezamenlijke inzet voor taken binnen en buiten de kerkmuren.  Op zondag gebeurde in onze gebouwen zoveel meer dan vieren alleen. Ja, dat is dus zeker spannend te noemen, hoe dat straks zal zijn. Ook in dat opzicht is het startthema passend bij deze tijd. En toch…

Ik probeer mij niet teveel erdoor te laten leiden. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden om omzien naar elkaar, dienstbaarheid aan stad en kerk, en het geloofsgesprek vorm te geven ook buiten de kerkdiensten om. Dat vraagt wel van veel mensen aanpassing en inventiviteit. Kortom: samenwerken, krachten bundelen en nieuwe wegen durven op te gaan. Dat spreekt mij in dat vers uit Jeremia aan: zie wat er achter je ligt, waardeer wat geweest is, en benut die wetenschap om ook voor de toekomst het goede spoor te pakken.

Maar wat mij ten diepste echt ontspant, is dat de Kerk niet van ons is, maar van de Heer. Van U! Al eeuwen verloopt het kerkspoor langs hoge toppen en diepe dalen. En steeds, als we dachten dat zij ten onder ging, richtte zij zich weer op. In een andere gestalte, maar als drager van de Geest, die levend maakt en vernieuwt. De woorden van Johannes XXIII kunnen ons daarin bemoedigen, als het ons te zwaar valt. Hij bad voor het slapen gaan: ‘Heer, de kerk is van U, ik ga slapen.’  Ik hoop dat dit nieuwe seizoen ons mag uitdagen te zoeken naar wat in ons leven allemaal ‘van U’ is.

dominee Joost Schelling