Blog: recreatie

Bijdrage kerkblad juli 2022

De maanden juli en augustus zijn de hoogtijdagen van de zomer.
Als het weer even meezit, dan gaan de deuren open en genieten we van de zomerse luchten.
Velen gaan op vakantie, nemen even vrijaf van werk en verplichtingen.
Zomer – een tijd om tot jezelf te komen. Tijd voor recreatie zou je kunnen zeggen.
Zomertijd als tijd om herboren te worden vanuit een druk en hectisch leven.

Talloze mensen zullen het ver van huis zoeken, deze recreatie.
Een nieuwe omgeving, een verre horizon, andere lichtinval, de lucht die anders voelt en kleurt, andere cultuur, andere taal en andere mensen.
Het zijn allemaal elementen die bijdragen aan een gevoel van op adem komen, 
bijtanken, ruimte maken voor een frisse start als de weg naar huis weer is ingeslagen.

Tegelijkertijd is het voor veel mensen niet mogelijk om op deze wijze van recreatie te zoeken.
Ik denk dan aan de mensen die aan huis, aan bed gebonden zijn.
Ik denk ook aan de mensen die geen afstand kunnen nemen van hun dagelijkse beslommeringen omdat ze vast zitten in moeilijke financiële omstandigheden, in geestelijke zorgen.
Even ruimte ervaren zou voor hen heerlijk zijn.
Nieuwe kracht of nieuwe moed opdoen zou voor hen geweldig zijn.

Hier ademt een verlangen dat verder gaat dan wat velen gewoonweg op andere plekken zoeken en vinden in de vakantietijd.
Een verlangen naar een grote zomer die straalt voor iedereen, die verlichting en ontspanning brengt voor ieder geschonden mensenkind, en breder nog voor de hele wereld met alle pijn en puinhopen die er nu dagelijks zijn.
Dat er een zomertijd aanbreekt waar alle dingen heel zullen zijn en dat je met al je kwetsbaarheid gekend, gekoesterd en aan het licht gebracht zult zijn.
In harmonie met jezelf, met je naaste, de wereld en met God.
Het gaat dan ineens om een heel ander soort recreatie dan we misschien aan het strand of in de bossen zullen vinden.

En in dit licht is recreatie een begrip met een diepzinnig betekenis.
Dan hoeven we niet ver weg in deze zomertijd.
Al kan dat heerlijk zijn, en is het een ieder ook van harte gegund.
Maar recreatie heeft dan te maken met de diepste bron van ons leven.
Dat wij kracht opdoen bij de God, de Eeuwige.
Dat we rust vinden bij Hem en in Hem.
Dat we met onze vermoeidheid, onze vreugde en zorgen een schuilplaats vinden bij God.
Door Hem gekend, gekoesterd en gedragen.
In het licht van zijn beloften getild.

En in dit licht hoop ik dan dat de zomertijd voor een ieder een goede tijd zal zijn,
een tijd van recreatie onder de vleugels van God, waar en hoe onze wegen ook zullen gaan.

Vaya con Dios

ds. Gertjan Robbemond