Blog: Licht in het duister

Openingstekst in het kerkblad van 12 januari

 

Licht in  het duister

Licht
in het
duister,
omspeel ons
met uw stralen.
Vertel ons uw
aanstekelijk
verhaal:

Gij
die
ons
kent
en
draagt.

Wees aandachtig om ons heen;
weerloos en broos gevonden:
een kind, een breekbaar mens,
in alles met ons bestaan verbonden.
Kom zó licht en teder ons nabij
dat Gij in ons uw adem wekt,
uw kracht die hoopvol op laat staan,
door ons heen nieuwe sporen trekt:
verbonden over grenzen heen
met mensen van uw welbehagen
die veelkleurig en veelstemmig
elkaar in trouw en liefde dragen;
geraakt door uw licht van liefde
zelf tot licht en liefde bewogen
voor wie in het donker gaan,
voor wie snakken naar mededogen.

Licht in het duister,
ga met ons op onze wegen,
draag ons in uw eeuwig licht
en bewaar ons in uw zegen.

Ds. Gertjan Robbemond