Blog: Kyrie

Openingsgedicht in het kerkblad van 16 februari 2023.

Kyrie

Eeuwige Getrouwe,

Als de aarde breekt
en diep verdriet ons hart verscheurt,
wees niet ver.

Als woorden tekort schieten
en wanhoop ons verstikt,
wees niet ver.

Als de dood ons in het duister dompelt
en de dag in nacht verkeert,
wees niet ver.

Als het schreeuwen tot de hemel klinkt
en de stilte ons ontstelt,
wees niet ver.

Zie de pijn
die van de aarde roept:
de mensen in hun nood gevangen,
ontworteld en uiteengeslagen,
wanhopig hopend
in hun verlorenheid.

Draag ons meer dan ooit
en sterk onze harten en onze handen
om elkaar te dragen,
om voor elkaar licht en hoop te zijn
door alle tranen heen.

Draag ons door de diepte heen
en schenk ons aan elkaar
in alle tederheid,
met gulle handen
en een warm hart.

Dat Gij in ons
en door ons heen
uw ontferming laat opgaan
over heel uw aarde.

 

Dit gedicht is geschreven door dominee Gertjan Robbemond