Blog: Geloof, geef je door!

Door ds. Joost Schelling. Tijdens de huiskamergesprekken over de eredienst, die in het vorige seizoen rondom de Kruiskerk plaatsvonden, werd onder meer genoemd: vaker een dienst met gemeenteleden voorbereiden. Op zondag 8 maart vond de eerste van drie geplande diensten plaats. Deze keer met 9 tieners voorbereid. Later dit jaar volgen nog de Pastorale Raad (17 mei) en na de zomer met gemeenteleden van verschillende leeftijden. Reguliere diensten, die worden verrijkt door de inbreng van de voorbereidende groepen.

Met elkaar kerk zijn

Zo hadden de tieners meegedacht over het thema (familie) en over de muziek. Maar rekening houdend met de vaste bezoekers. En dat kunnen we als gemeente steeds beter, zowel van jong naar oud, als andersom. De ZIN- diensten spelen daarbij een belangrijke rol. Natuurlijk kiezen ‘vaste’ Kruiskerkers er op die zondagen voor om naar een ‘rustigere’ dienst in de Opstandingskerk te gaan. Tegelijk zijn er ook tieners die met de rest van hun gezin uit andere kerken komen. Maar er zijn ook veel ‘vaste’ Kruiskerkers die blijven zitten en de soms wel 100 jongeren met plezier en gastvrij ontvangen. Ze doen zelf ook met muziek en alle werkvormen mee.

Ik ben daar ongelofelijk trots op. Dat we zo met elkaar kerk kunnen zijn. Meer dan elkaar alleen ruimte geven, maar ook proberen de ander te verstaan en soms ook voorzichtig of vol overgave mee te doen.

Voorbereiding met tieners

De tieners gaven in de voorbereiding aan, dat ik ook echt aan u moest zeggen, dat zij zich in de kerk echt thuis voelen. Natuurlijk kan het altijd beter: bekendere liedjes, kortere preken, maar over het algemeen is het wel oké. Ze waarderen vooral dat ze mogen meedoen: oppassen op de kleintjes, helpen bij de kindernevendienst en Kliederkerk, koffie schenken, hulpkoster zijn en helpen in de geluidsstudio. En dat verbindt hen ook met de ‘gewone’ activiteiten, niet alleen aan de activiteiten die er voor hun eigen leeftijd zijn.

Toen we als kerkenraad in 2017 ons beleid t.a.v. jeugd en jongeren vaststelden, werd nog eens duidelijk, dat het gaat om onderling contact, verdieping en geloofsgesprek. Kennen we elkaar wel? Zijn we wel echt op de levens van andere generaties betrokken? Jeugdwerk is zo veel meer dan een bundeling activiteiten om de jeugd ‘bij de kerk’ te houden.

Growing Young

In 2018 publiceerde JOP zeer bruikbare tips aan de hand van het onderzoek ‘Growing Young’. Ik haal er een paar uit, maar lees het gerust eens online na: werk aan warme en relevante gemeenschappen, durf jongeren ook regie te geven, spreek open en eerlijk over het eigen geloofsleven, en zorg voor ontmoetingen met alle leeftijden. De tieners gaven hier in de dienst meteen invulling aan. In lijn met de clips van Dylan Haegens formuleerden ze 10 dingen, die de kerk zou kunnen doen, zodat zij de kerk nog meer als een familie ervaren.

  1. Samen koken en met elkaar eten
  2. Een keer iemand bij jou thuis uitnodigen om elkaar echt te ontmoeten
  3. Meer stam- en ontmoetingstafels
  4. Liedjes zingen die iedereen leuk vindt
  5. Met elkaar een film kijken (na de dienst kwam meteen de eerste tip al binnen: de Oscarwinnende film ‘Parasite’ gaat over families)
  6. Naast koffie/thee ook cola en icetea
  7. Een ‘familielid’ als maatje toebedeeld krijgen
  8. Met elkaar spelletjes doen
  9. Aan elkaar verhalen vertellen
  10. Speelplek voor oudere kinderen na de dienst

Prachtige en concrete tips, die zeker later dit jaar nog wel een vervolg zullen krijgen.