Blog: geef voor je kerk

In de tweede helft van januari gaat officieel de landelijke campagne voor Kerkbalans weer van start. Maar met alle voorbereidingen is al in het najaar van 2019 begonnen, want het is veel werk om het allemaal weer te organiseren. De vraag om uw en jouw vrijwillige bijdrage is veel meer dan een duit in het zakje. Het thema ‘Geef voor je kerk’ wil een vertaling zijn van ‘ik geef om mijn kerk’.

Kerk zijn we met elkaar

In de afgelopen maand december zag ik in de mail voorbijkomen dat de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans in volle gang zijn. Er is al veel gedigitaliseerd en ook zelf heb ik mijn bijdrage digitaal toegezegd. Maar nog steeds gaan in een paar weken tijd weer heel wat vrijwilligers op pad om de enveloppen Kerkbalans weg te brengen en weer op te halen. Ik heb hier groot respect voor want het vraagt geduld en met regelmaat ook sterke schoenen want niet iedereen wordt aan de deur even vriendelijk bejegend.

Soms is de opmerking te horen ‘de kerk zie je nooit, maar voor geld weten ze je wel te vinden’. Dat klinkt niet alleen vervelend als je aan de deur staat, maar het is ook vervelend. Want laten we eerlijk zijn. De kerk dat zijn we met elkaar. En dan bedoel ik niet alleen de mensen die van alles en nog wat aan kerkenwerk doen met passie en toewijding, maar daar reken ik ook de mensen bij die (mopperend) aan de zijlijn kunnen staan. Kerk zijn we samen, in wederkerigheid!

En samen kerk zijn dat betekent voor mij dat we haar ook samen dragen, inhoud en gestalte geven. Gestalte naar binnen in onze betrokkenheid op elkaar. En gestalte naar buiten in ons warme hart voor de samenleving en wereld waar we deel van uit maken.   

Onmisbare bouwstenen

Onze (financiële) bijdragen (klein of groot) zijn onmisbare bouwstenen voor onze gemeente, voor alle activiteiten en werkzaamheden die we in en vanuit onze geloofsgemeenschap mogen doen. Als geloofsgemeenschap kunnen we niet zonder. Maar meer nog zie ik onze bijdragen als een signaal van verbinding. We geven er mee aan dat onze gemeente voor u en mij van waarde is. Als een geestelijk huis voor u zelf en anderen, als een plek waar kostbare levensmomenten gevierd kunnen worden: soms blij, soms verdrietig. Als spirituele ruimte waar levensvragen gedeeld kunnen worden in alle openheid en we samen zoeken naar een geloofwaardige manier van leven met elkaar.

We zijn samen kerk en zijn dit in veelkleurigheid. We willen dit uitstralen met een open gastvrije houding voor wie op zoek is naar gesprek, ontmoeting, even op adem komen…

Verbindingen zoeken

Dit uitstralen gebeurt naar mijn beleving op tal van manieren.  Niet alleen door toegankelijke, eigentijdse en gevarieerde vieringen, of door allerlei inspirerende en prikkelende activiteiten. Maar ook door zichtbaar te zijn in en betrokken te zijn op de samenleving, dienstbaar en bereid om te delen.

Juist in dit zoeken naar verbinding met de wereld om ons heen ligt een opdracht die ik zie in het spoor van Jezus. Hij trok er op uit om zijn leven te delen met de mensen buiten de eigen kring. En hij opende zijn hart en armen voor hen die aan de zijlijn stonden.
Tegelijk had hij het telkens weer nodig om terug te komen bij zijn Bron, zijn hemelse Vader.

Ik wens ons toe dat wij in dit spoor van Jezus met elkaar mogen optrekken: naar binnen elkaar opbouwend, inspirerend en bemoedigend en naar buiten dienstbaar, ruimhartig en verbindend in alle veelkleurigheid.

Daarom geef ik voor mijn kerk. En u?      

Ds. Gertjan Robbemond