Blog: Erasmus in Woerden

Door Jan Uittenbroek Op de Pedagogische Academie in Utrecht (ik was daar van 1972-1975) hadden we het vak CuMa, cultuur en maatschappij ontwikkelingen. Meneer De Bruin gaf dat vak en ik heb er veel van geleerd. Hij legde bijvoorbeeld uit waarom wij zo snel mogelijk een huis zouden moeten kopen zodra we een baan hadden. Dat was een prima advies, dat ik in de jaren tachtig ook opgevolgd heb. Zo heb je wat aan je schooltijd.

Ook moest ik voor dit vak CuMa een werkstuk schrijven over een groots Nederlands denker en ik weet nog dat ik me toen verdiept heb in Erasmus. Het klooster Stein, waar hij lange tijd woonde – en waar hij het niet kon uithouden – lag op de grens van mijn geboortedorp en Gouda. Ik ben vaak langs de boerderij gefietst die daar nu op die plek staat. Het klooster is helaas verdwenen. Mijn werkstuk van toen gaf ik de titel ‘om de Vrije wil’ en het ging over het verschil van inzicht tussen Erasmus en Maarten Luther. Ik weet nog dat ik het meer eens was met de vooruitstrevende en humoristische Erasmus dan die strenge Middeleeuwse Maarten Luther, maar ik heb het werkstuk niet meer dus kan het niet meer checken.

Nu ben ik druk aan het studeren  in het nieuwste boek over Erasmus, geschreven door historica Sandra Langereis. Het boek heeft onlangs een belangrijke prijs gewonnen. Tot mijn grote verbazing lees ik hierin dat Erasmus ook in Woerden gewoond heeft en hier op school heeft gezeten. Zijn vader Gerard, was hier van 1471- 1476 vice-pastoor in de Sint – Petruskerk. Een priester met een kind? Ach ja, er kon veel in die late Middeleeuwen. Al had Erasmus als ‘bastaard’ veel minder rechten en kon hij bijvoorbeeld zelf geen priester worden. Maar na een brief aan de paus en wat geld kon dat ook weer bijgesteld worden. Erasmus is misschien wel de grootste denker en auteur uit onze geschiedenis. Wat mooi dat hij hier in Woerden onderwijs genoten heeft van een van mijn Middeleeuwse collega’s…..

En van mij de tip om dit fantastische boek te lezen: Erasmus dwarsdenker, Sandra Langereis