Blog: Alles komt goed?!

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’

Openbaring 21:5

Uit het kerkblad van 17 februari, door ds. Joost Schelling

Alles komt goed?!

Ik schrijf deze woorden terwijl storm Eunice rondom ons huis jaagt. Net hoor ik dat deze storm al twee doden heeft veroorzaakt. Alles komt goed?!
Deze weken beleven we de heropening van onze samenleving. Kunnen we corona en haar beperkende maatregelen dan nu echt achter ons laten? Alles komt goed?!
Vanmiddag appte ik met een gemeentelid, die onderweg is naar Lesbos, om daar onder vluchtelingen, die daar al jaren vastzitten, te werken. Alles komt goed?!
Zondag 13 februari namen we afscheid van veel terugtredende ambtsdragers en mochten we twee nieuwe verwelkomen. Op dit moment zien we steeds meer vacatures ontstaan, klein en groot. Pastoraat, jeugdwerk, bestuurlijk werk. Alles komt goed?!

‘Alles komt goed?!’ met vraagteken en uitroepteken is het landelijk thema voor de veertigdagentijd van Kerk in Actie. Het thema ligt in het verlengde van het landelijke jaarthema: ‘Van U is de toekomst’. Maar de keuze voor zowel een vraagteken als een uitroepteken vind ik belangrijk, juist vanwege ervaringen van het concrete leven.

Het vasthouden van hoop en de troostrijke belofte van Gods nieuwe wereld, dat in Openbaring wordt geschetst, wordt geregeld aangevochten. Oh ja, alles komt goed?
Je kunt het cynisme van Reve aanhalen: ‘dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’. Of zingen: ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.’ Laten we niet te snel aan de aanvechting voorbijgaan.

Hoop houden in moeilijke tijden, is een levenskunst. En dat niet alleen: God wil het ons geven. Steeds weer opent de Bijbel het nieuwe perspectief te midden van de pijn, de ellende. Zonder visioen verwildert het volk. Dan wordt het een leven in platland. Niets tilt ons dan nog op uit het dagelijks bestaan. Juist daarom komt de Bijbel steeds met een ander perspectief. Durf voorbij te kijken aan wat je overkomt. Kan het vraagteken ook een uitroepteken worden? ‘En toch’ als kernachtige samenvatting van het geloof. Dat vraagt om oefening, ondersteuning en vertrouwen.

Juist in de veertigdagentijd mogen we ons oefenen in het uithouden van die belofte. Want ook de weg van Jezus Christus loopt door de diepte en de dood heen. De komende weken gaan we mee op die weg. En die weg gaan we niet alleen, met God, maar zeker ook met elkaar. Als onder jouw bestaan het vertrouwen wegslaat, dan is het zo helpend als een ander jou woorden en de schouder aanreikt, die je dan nodig hebt. Ik hoop dat we in deze weken ook met elkaar gaan delen van deze ervaringen en verhalen. Niet alleen op de vlaggenlijn in de kerk, omdat dit bij het project hoort, maar zeker ook op die momenten als we elkaar of anderen weer zien en spreken. Laten we delen van die ervaringen dat voor jou vraagteken en uitroepteken van plek verwisselden. Dat mag ons allen bemoedigen en steunen, ook deze komende veertig dagen.