Bestemming 1e collectes januari en februari

Hoe kan je bijdragen:

  • 1e collecte: Rekeningnummer NL65RABO0373707584 met vermelding collectedatum en doel
  • 2e collecte: Rekeningnummer NL88RABO0373709692 met vermelding collectedatum en KERK
  • Leden kunnen ook eenvoudig overmaken via de ledenapp

3 jan.              Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor het eigen jeugdwerk. De activiteiten als: Catechese, Clubwerk, Examenrozen, Kindernevendienst (XL), Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Pizza-Passion, Sirkelslag, Tienerkamp, Tienerkerk, worden mogelijk als wij hiervoor onze bijdrage geven.

10 jan.           diaconie: De Meerpaal

Met uw steun werkt de stichting de Meerpaal, samen met partners, aan de opvang van mensen die tijdelijk dak- en thuisloos zijn. We zorgen voor veilige opvangplekken, armoedebestrijding en begeleiding naar werk. We werken aan gelijke kansen voor iedereen omdat erbij horen en er toe doen zo belangrijk is.

17 jan.           Plaatselijke Raad van Kerken

De RvK heeft als opdracht de kerken in de Woerdense gemeenschap zichtbaar te maken. Daarbij worden ook algemene, oecumenische activiteiten geëntameerd dan wel ondersteund. De rol van de RvK met betrekking tot armoede in Woerden wordt gezien als ondersteuner en aanjager van de kerken zodat binnen de kerk gewerkt kan worden aan het onderkennen van de problematiek van armoede.

24 jan.           Diaconie, Peru

De collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Shailo (voormalig Vamos project) in Peru. 

St. Shailoh ondersteunt Ria en Jordi Bosch in Peru. Zij zijn werkzaam in één van de sloppenwijken van Lima en werken onder de allerarmsten. Ria en Jordi hebben het centrum ‘Brazos Abiertos’, wat betekent “met open armen”, opgericht. Veel gezinnen in de wijk zijn ontwricht en er is weinig zicht op een betere situatie. Bij Brazos Abiertos is iedereen welkom en alle activiteiten zijn gericht op herstel binnen de gezinnen. Zo is er een basisschool opgericht, krijgen tieners begeleiding in hun huiswerk en worden er cursussen aangeboden aan vrouwen en mannen uit de wijk. De vrouwen maken vaak mooie spullen welke verkocht kunnen worden, waarbij een deel van de opbrengst voor Brazos Abiertos is en een deel voor henzelf. De mannen hebben onder genot van een kampvuur met eten of sportactiviteit gesprekken met elkaar over de problemen waar ze tegenaan lopen, hoe ze bepaalde zaken anders kunnen aanpakken en bijbelstudie.

Website van het project: www.brazosabiertos.net/nl

31 jan.           Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor het eigen jeugdwerk. De activiteiten als: Catechese, Clubwerk, Examenrozen, Kindernevendienst, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Pizza-Passion, Sirkelslag, Tienerkamp, Tienerkerk, worden mogelijk als wij hiervoor onze bijdrage geven.

7 feb.             KIA-werelddiaconaat Bangladesh

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Link: www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

14 feb.           KIA-noodhulp Ethiopië

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie helpt de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

Link: www.kerkinactie.nl/ethiopie

21 feb.                       KIA-werelddiaconaat Moldavië

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Link: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-moldavie-40dagentijd/

28 feb.           Missionair werk, Pioniersplek 20’ers

De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor het ten uitvoer brengen van de  missionaire opdracht van onze kerk. Werk ten behoeve van de pioniersplek “Twintigers Woerden”.