Beroepingswerk

Wij zijn op zoek naar een nieuwe predikant voor de lege plek die is ontstaan na het vertrek van onze wijkpredikant voor de Opstandingskerk, ds. Marianne Paas – Feenstra, op 2 december jl. 

Kandidaat predikanten

Inmiddels is het beroepingsproces in volle gang. De termijn om te reageren op de vacature is verstreken en de beroepingscommissie is aan het horen bij de verschillende kandidaten. En voert gesprekken met kandidaat predikanten.

Profiel Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld – gemeente rondom de Opstandingskerk

Mocht u  een vraag hebben over het proces, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie Sabine van de Maarl. Haar mailadres is ln.ne1558543314dreow1558543314nkp@d1558543314reemr1558543314ofere1558543314gcb1558543314, telefoonnummer 06 42251066.

Gemeenteleden

De werving van een nieuwe predikant is met de installatie van de beroepingscommissie op donderdag 13 december dus echt begonnen. Vanaf nu zal de secretaris van de beroepingscommissie, Robin Dorsman, jullie informeren over de voortgang van het beroepingsproces. Hij zal hierbij gebruik maken van alle kanalen van onze gemeente: kerkblad, ledenpagina van deze website en indien gewenst zondagsbrief en (besloten) facebookpagina.

Gebed

Wilt u mee bidden voor het werk van de beroepingscommissie? En voor de gemeenschap rondom de Opstandingskerk, dat zij elkaar mogen blijven vasthouden in de periode die voor ons ligt?

Geef een reactie