Beroepingswerk van start

Wat zijn we dankbaar dat een 11tal gemeenteleden zich in wil gaan zetten om een nieuwe predikant voor onze gemeente te zoeken. In de kerkdienst van 26 maart jl. is de beroepingscommissie aan de gemeente voorgesteld en hebben we hen een zegen meegegeven. De kerkenraad is blij met deze groep mensen die op zoek gaat naar een predikant voor onze gemeente. Als consulent zal onze predikant Gertjan Robbemond bij het beroepingswerk betrokken zijn. Hij zal ondersteunen wanneer dit nodig is. Wanneer de toestemming vanuit de Classis ontvangen is, kan de beroepingscommissie daadwerkelijk aan haar zoektocht beginnen. Maar in deze voorbereidende fase is het al belangrijk om elkaar te leren kennen en afspraken te maken over de samenwerking en over het traject dat de commissie gaat volgen. Laten we als gemeente de beroepingscommissie van harte omringen met ons meeleven en onze gebeden.