Bericht uit Rusland

Atie de Koning, ons contactpersoon voor Gods Huis van Genade in Rusland, houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen al daar.

Sinds het vorige bericht uit Rusland is er veel veranderd. Bij Nikolaj, de beheerder van Gods Huis van Genade zijn kwaadaardige tumoren ontdekt. Na een aantal onderzoeken en opnames in een provinciaal ziekenhuis in Tula is hij doorverwezen naar een ziekenhuis in Moskou dat goed bekend staat. Daar hoopt hij geopereerd te worden. De kosten voor de behandeling worden niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Er loopt al een actie om geld bij elkaar te krijgen.

Intussen gaat het werk in het Huis door. Ook in de afgelopen maanden stopte Nikolaj niet met het helpen van ex-gevangenen. Tekenend was dat hij de dag voor zijn opname in het ziekenhuis nog papieren regelde voor een blinde man die op die manier huisvesting en hulp kon aanvragen. Nu Nikolaj in het ziekenhuis ligt, houden Joera en Oleg het geheel draaiende. Gelukkig is er voldoende voedsel en weet iedereen welke taak hij of zij heeft.’

Hulp

Laten we met elkaar bidden om herstel voor Nikolaj en voor zegen op het werk in het Huis.

Ook financiële steun is welkom. Giften kunnen overgemaakt worden naar Stichting Diaconale Initiatieven Woerden NL 37 RABO 0373713908 m.v.v. Rusland-project