Belijdeniscatechese?!

Op vrijdagavond 5 februari 2021 organiseren de predikanten van de Lutherse Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente, wijkgemeente NoordWest een informatie-/startavond rondom het doen van openbare geloofsbelijdenis.

Is het ook mogelijk om belijdeniscatechese in PKN-verband te volgen?

Aanleiding is deze vraag van 2 jongeren uit onze gemeente. Ze kennen elkaar van het gezamenlijk jeugdwerk en dus een mooie gelegenheid om in deze catechese ook gezamenlijk op te trekken. Dat vonden de kerkenraden en predikanten ook en dus gaan we gezamenlijk starten.

Uitnodiging voor iedereen van 18 tot 29 jaar

Alle jongeren en jongvolwassenen (18- 29 jaar) uit onze gemeenten nodigen we daarom van harte uit om deel te nemen, ook als je nog niet zeker weet of je later in 2021 openbare geloofsbelijdenis wilt afleggen. En juist wan- neer je al wat langer met deze vraag rondloopt, of als je juist meer over het geloof te weten wilt komen, dan ben je van harte welkom.

De avonden gaan over thema’s uit het geloof en de traditie van de kerk, maar ook over de eigen geloofsvragen. Aan het eind zal dan een keuze gemaakt kunnen worden voor het afleggen van openbare geloofsbelijdenis. Dan zal ook bekeken worden of dit in een gezamenlijke dienst een plek krijgt, of dat er voorkeur is voor een dienst in het eigen kerkgebouw.

De betrokken kerkenraden geven van harte ruimte aan dit initiatief. Ds. Joost Schelling zal dit seizoen de belijdeniscatechese organiseren, maar alle voorgangers zullen één of meerdere avonden verzorgen.

Wanneer?

De startavond is vrijdag 5 februari van 20.00-21.30 uur.

Deze avond kun je vrijblijvend meemaken. Op deze avond maken we de plannen voor het vervolg. De vervolgbijeenkomsten zullen we in overleg met de deelnemers prikken op doordeweekse avonden (i.p. maandag, woensdag of vrijdagavond).

Aanmelden voor de startavond

(verplicht) voor woensdag 3 februari
Bij:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *