Bedankbrief uit Hineni – Jeruzalem

Werkgroep Tienden-de-Luxe Dit voorjaar is in de 40-dagentijd de actie VASTENZEKER gehouden. De opbrengst van die actie was bestemd voor HINENI, een vrijwilligersorganisatie die met hulp uit o.a. Nederland zorgt voor goede maaltijden voor de arme inwoners van Jeruzalem. In mei is toen een bedrag van bijna € 3500 overgemaakt, goed voor 700 maaltijden á 5 euro. Bij het afronden van deze actie blijkt er in totaal € 5064 binnengekomen te zijn, in totaal dus 1013 maaltijden!! Blijkbaar zijn nog meerdere giften in mei/juni overgemaakt. Een meer dan prachtig resultaat derhalve, allen bedankt die hieraan bijgedragen hebben. Het restant is inmiddels overgemaakt naar HINENI. Vanuit Jeruzalem is wederom een brief van Benjamin Philip ontvangen, deze is hieronder te lezen.

Het is overigens nog steeds mogelijk om giften voor HINENI over te maken (diaconie: NL65RABO0373707584 o.v.v. HINENI)

Beste vrienden,

Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie hulp aan Hineni. Zoals in de meeste landen heeft ook in Israël het Coronavirus het dagelijks leven extreem moeilijk gemaakt.

Maatregelen en beperkingen hebben alle openbare activiteiten verstoord en alle Joodse tradities zijn stopgezet, zoals bruiloften, besnijdenissen, bidden in synagogen. Bezoeken aan ouderen in tehuizen en ziekenhuizen waren niet toegestaan. Daarnaast is een bezoek aan uw huisarts alleen toegestaan bij hoge koorts en calamiteiten. Kortom, het leven is buitengewoon moeilijk.

Ook in ons Hineni Center zijn we geconfronteerd met veel problemen en beperkingen, maar gedurende de hele periode van Covid 19 zijn we vrijgesteld van sluiting en met speciale vergunningen van de gemeente mochten onze medewerkers en vrijwilligers werken. We hebben wel veel problemen met ons personeel als gevolg van beperkt openbaar vervoer, sluitingen van gebieden en scholen. Daarnaast werd onze buitenlandse vrijwilligers geadviseerd om te vertrekken. Mede dankzij een groep Christenen met speciale vergunningen konden we blijven functioneren.

In het begin werden we geconfronteerd met allerlei problemen, zoals een gebrek aan voedsel, maskers, handschoenen, schorten, enz., Dit vanwege het hamsteren door een paniekerige bevolking. De ouderen en kansarmen werden hier het slachtoffer van, met als gevolg een grotere vraag vanuit onze keuken naar maaltijden.

Veel ouderen durven hun huis niet te verlaten of met het openbaar vervoer te reizen. We krijgen daarom veel oproepen voor hulp van mensen en maatschappelijk werkers voor de bezorging van eten aan huis. Vooral ouderen die niet in een bejaardentehuis, maar in door de overheid beschikbaar gestelde gebouwen wonen, lopen gevaar. Velen van hen zijn overlevenden van de Holocaust en worden plotseling geconfronteerd met een ingestort systeem van thuishulp en isolatiemaatregelen voor ouderen, waardoor het lijden aan de Holocaustsyndroom (het herbeleven) extreem toeneemt. Veel overlevenden van de Holocaust hebben het gevoel dat ze weer gescheiden zijn van hun familie, zonder te weten of ze hulp, voedsel zullen krijgen of zullen kunnen overleven of niet.

Als gevolg hiervan heeft de gemeente ons een lijst gegeven met honderden Holocaustoverlevenden die we prioriteit geven bij het bezorgen van dagelijkse maaltijden bij hen thuis in de hele stad. Als gevolg hiervan is ons maandelijkse aantal maaltijden, geschat op 7000, gestegen tot bijna 9000 maaltijden per maand.

Ondanks alle ongemakken voelen we ons echter dankbaar dat God ons in staat stelt onze mensen in deze moeilijke tijden te dienen, en we zijn dankbaar voor uw steun die ons helpt om zoveel getroffen en met angst beladen mensen te dienen.

Wij staan aan de vooravond van de Joodse feestdagen Rosh Hasjana, Jom Kippur, en Simchat Tora. En ook nu willen wij net als met Pesach extra pakketten verstrekken Wetende dat onze profeten hebben voorzegd dat er extreme gebeurtenissen zouden plaatsvinden vóór de komst van Mashiach Ben David, gaan wij door met ons werk.

Wij danken u nogmaals voor uw vitale steun en zorg. Moge de Heer allen zegenen die in deze moeilijke tijden Israël steunen en om hen geven.

Met vriendelijke groeten

Benjamin Philip.