Avondgebeden tijdens Open Kerk

In de zomer van 2020 zijn onze predikanten Gertjan Robbemond en Joost Schelling begonnen met Taizé-avondgebeden in de Opstandingskerk. Het bleek te voorzien in een behoefte. Luisteren naar muziek, samen teksten lezen, stil zijn en met elkaar bidden. De predikanten blijven daarom deze avondgebeden om de beurt verzorgen. 

Steeds als er op vrijdagavond in de Opstandingskerk open kerk is, zal er van 20.00 tot ongeveer 20.30 uur, een Taizégebed zijn.

Het is raadzaam om de actuele informatie te blijven volgen op deze website of in de kerkapp, zodat u niet voor een dichte deur staat.