Actief voor Stichting Present

Diaconie. Stichting Present helpt mensen die geen middelen en netwerk hebben. Te denken valt aan een kamer behangen, de tuin opknappen, spelletjes doen met ouderen en nog veel meer. Vaak worden daar groepen voor ingezet om met elkaar een klus te klaren. Maar ook individueel kan je je aanmelden.

Stichting Present is op zoek naar groepjes mensen en individuele mensen, die zich hiervoor willen inzetten. U kunt zich aanmelden bij: Colinda van der Schaft. Tel. 06 53913938 of