40dagentijd

We gaan met elkaar op weg naar Pasen, doe(t) u/jij mee? 

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer en gebed. Maar ook van bezinning; aandacht geven aan de verwoesting van onze leefomgeving en milieu, mensen op de vlucht, ongelijke verdeling van de welvaart, armoede, honger. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Update 17 maart

A.g.v. de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus hebben we alle activiteiten tot en met 6 april afgelast. In de agenda staan alleen nog die activiteiten en diensten die wel door kunnen gaan.

Activiteiten voor thuis…

Extra activiteiten en diensten

Heb je nog een vraag over de 40dagentijd activiteiten of diensten? Stuur een mail naar ln.ne1585773169dreow1585773169nkp@d1585773169jitne1585773169gad041585773169