40dagenblog: niet opgeven

Tegen de wind in fietsen

Met regelmaat moet ik in de stad zijn voor mijn afspraken. Dat is allemaal op fietsafstand en zo ga ik dan ook. Ik kijk nog wel even van tevoren of het droog weer is want kletsnat aankomen vind ik vervelend. Maar negen van de tien keer kan ik gewoon op de fiets. Als de wind meewaait dan is het fietsen een makkie. Maar tegen de wind in fietsen is soms hard werken. De tegenwind kan sterk zijn. Toch geef ik niet op want ik houd mijn doel voor ogen. Dat doel (gesprek met mensen) wil ik bereiken. En daar ga ik voor.

Wat je zwaar valt

 ‘Tegen de wind in fietsen’ is niet alleen maar letterlijk op te vatten. Het is ook beeldende taal voor wat zwaar valt, voor wat je moeilijk vindt en waar je tegen knokt. Dit kan van alles zijn: demonen in jezelf, maar ook ziekte in je lichaam, teleurstellingen, verdriet, tegenslag. En zo valt er wel meer te noemen waardoor je leven donker kleurt.

Het kan dan een grote opgave zijn om vol te houden, door te gaan en hoop mee te dragen.

Support nodig

Hoe kostbaar is het als je bij het moeilijke in je leven support ontvangt! Dat je ontdekt dat er iemand met je meeleeft en je een steuntje in de rug geeft.  Niet dat die ander dan meteen je zorgen of ‘tegenwind’ wegblaast, maar als je je hart kunt uitspreken dan kan dat nieuwe adem geven. Adem voor de lange duur. Adem die weer als een glimp van hoop kan aanvoelen. Juist door de support zou je het misschien weer aandurven om naar morgen te kijken als een licht dat daagt door het donker heen.

Mozes

In het verhaal van Mozes in het bijbelboek Exodus moet hij met regelmaat ‘tegen de wind in fietsen’. Het volk Israël accepteert hem niet. De farao luistert niet. De oproep van Mozes verwaait op de wind, zo lijkt het. Om moedeloos en diep teleurgesteld over te worden. Je zou het opgeven. Zo keert hij ook terug bij zijn opdrachtgever, God.

Niet opgeven

God gaat tegen de moedeloosheid en teleurstelling in. Hij laat het er niet bij zitten en Hij laat ook Mozes er niet mee zitten. Het verhaal van Exodus vertelt dat God er met heel zijn Naam (IK ZAL ER ZIJN) achter gaat staan om bevrijding te brengen. En Hij gaat met heel zijn Naam achter Mozes staan om die bevrijding te gaan uitvoeren.

God geeft niet op en in dat spoor neemt Hij Mozes mee, om niet op te geven, maar opnieuw op te staan en op te komen voor wat vrij maakt en recht doet aan mensen.

Ter overdenking

  1. Tegen welke zorgen en vragen in je leven knok jij en hoe vind je hierin je weg?
  2. Welke support van mensen ontvang jij in je (bij de zorgen in je) leven zodat je je gezien, gekend en gedragen voelt?
  3. Hoe is God voor jou een bron van kracht, bemoediging en inspiratie zodat je niet opgeeft in je leven, maar juist zin en kleur aan je leven kunt geven?

Ds. Gertjan Robbemond