Mensen met een Missie

Mensen met een Missie is een katholiek missionaire ontwikkelingsorganisatie. In Colombia ondersteunt Mensen met een Missie een netwerk van organisaties die zich vanuit een gelovige inspiratie inzetten voor sociale gerechtigheid. Asociación Codo a Codo, opgericht door zuster Norma Inés, die binnen het partnernetwerk in Colombia rond het thema “Geloof in Bevrijding” een actieve rol speelt, maakt hier deel van uit. Geïnspireerd door hun geloof richt het zeer toegewijde vrijwilligersteam van Codo a Codo zich op het verbeteren van de levenssituatie van de bewoners van de sloppenwijk.

Projecten die zijn gesteund door Vamos:

Codo a Codo

De kinderen en jongeren die aan dit project deelnemen groeien op in de sloppenwijk Altos de la
Florida, Soacha. Het zijn veelal kinderen van voor conflict gevluchte families. De kinderen leven in
armoede, hebben geen toekomstperspectieven, gaan op straat zwerven en neigen zich aan te sluiten
bij bendes en in de criminaliteit terecht te komen. Dit project heeft voornamelijk een preventief
karakter: het wil deze jongeren van de straat houden. Door middel van het maken van muziek komt
de organisatie in contact met straatkinderen, geeft het de kinderen een ander zelfbeeld en helpt ze
om uit het straatleven te blijven.