22 maart gesprekskring ‘Aan tafel’

Het thema is ‘Aan tafel’, en dan in het bijzonder gaat het over de Maaltijd van de Heer. Dominee Gertjan Robbemond, die de kring zal leiden, gebruikt het boekje ‘Tastbare nabijheid’ van Klaas-Willem de Jong en Jan Muis . Dit boekje kopen bij de Protestantse Kerk kan plezierig zijn om gedachten mee te lezen, maar is niet noodzakelijk. Ook zal hij gebruik maken van het  studieverslag dat onze oud-predikant Nico van Tellingen in 2013 maakte.

Graag vooraf aanmelden: