Op zoek naar een nieuwe coördinator…

Wij zoeken misschien wel u of jou!

In verband met het vertrek van de huidige coördinator zoeken wij een coördinator beheer voor de Opstandingskerk. We zoeken iemand die de kerk een warm hart toedraagt en het eerste aanspreekpunt wil zijn voor het gebruik van het kerkgebouw.

De gemeente rondom de Opstandingskerk wil een open en gastvrije gemeente van Christus zijn. Het kerkgebouw is het ‘huis van de gemeente’, maar vervult ook een functie voor groepen en mensen van buiten de gemeente. De coördinator van de Opstandingskerk draagt nadrukkelijk bij aan een sfeer van gastvrijheid, zodat bezoekers van de Opstandingskerk zich welkom voelen en ervaren dat alles goed is geregeld. (Dat is in de huidige tijd met Corona een extra uitdaging).

Waaruit bestaan (jo)uw werkzaamheden:

  • de kerkruimte is op tijd gereed voor de diverse diensten/ bijeenkomsten;
  • zorgen voor voldoende geïnstrueerde vrijwilligers voor bar- en kostersdiensten wanneer er van het kerkgebouw gebruik wordt gemaakt;
  • zorgdragen voor de hygiëne in en om de kerk, en het aansturen van de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn;
  • aanvragen voor verhuur van zalen afstemmen met de coördinator van de Kruiskerk en gebruikers;
  • zorgen voor de exploitatie van het buffet;
  • het jaarlijks maken van de jaarrekening met verantwoording van inkomsten en uitgaven;
  • in samenwerking met de betrokken kerkrentmeester zorgen dat de vrijwilligers van de klusgroep hun technische werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Passen de volgende omschrijvingen bij (jo)u?  

  • U/je kan goed communiceren, plannen en organiseren en geniet van het begeleiden, motiveren en aansturen van vrijwilligers, maar kan ook alleen werken.
  • U/je bent gastvrij en flexibel; de werkzaamheden zullen zowel overdag, in het weekend als ’s avonds, maar kunnen ook deels thuis plaatsvinden.
  • U/je hebt een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit

Ervaring in het begeleiden van mensen is een pré, evenals kennis van EHBO, AED, BHV en brandblusmiddelen of de bereidheid deze kennis te verwerven.

Voor deze functie, die ook als duo kan worden uitgevoerd, wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan, conform salarisschaal 7 en de geldende arbeidsvoorwaarden van de PKN.

Mocht u/jij naar aanleiding van deze advertentie meer informatie willen neem dan contact op met een van de volgende kerkrentmeesters: waarnemend coördinator Jaap van Wijland tevens kerkrentmeester en Goop Verburg 0348 – 422 934. 

Heb je interesse in deze baan stuur dan (jo)uw sollicitatie voor 1 oktober naar Ada van der Herberg, scriba College van Kerkrentmeesters, .