Mensen in het pastoraat

Als geloofsgemeenschap willen we van harte naar elkaar omzien. In de praktijk gebeurt dit ook. Hoe mooi is dat! Veel gebeurt ook zonder dat het georganiseerd wordt en dat is een groot goed. Toch plaatsen de gezamenlijke Pastorale Raden hier een oproep voor mensen in het pastoraat.

Om onze verbondenheid en zorg voor elkaar zichtbaar te maken kent onze kerk contactpersonen en ouderlingen. Momenteel hebben we daar een tekort aan. In de nabije toekomst wordt dit tekort alleen maar groter. Daarom zijn we voor nú dringend op zoek naar mensen die contactpersoon, ouderling of senioren-ouderling willen worden. Wellicht niet voor de volle vier jaar.

Talenten

OUDERLING

Als ouderling heb je de vrijmoedigheid om een geloofsgesprek te voeren. En natuurlijk om met een ander te bidden. Maar het hoeft niet, de wens van het gemeentelid is leidend.

Tijdsbesteding: gemiddeld een aantal uur per week
Vergaderfrequentie: 4 keer per jaar kerkenraadsvergadering, 1 keer per maand Pastorale Raad

CONTACTPERSOON

Vind jij het fijn om met mensen in contact te treden door een praatje in de supermarkt of door iets te bezorgen? Dan past de taak van contactpersoon misschien wel bij jou. Je belangrijkste talent is om gemeenteleden te laten voelen dat ze gezien worden. 

Tijdsbesteding: naar eigen inzicht
Vergaderfrequentie: 2 keer per jaar een inspirerende avond samen met de ouderlingen (geen echte vergadering dus)

Meer informatie of opgeven

Natuurlijk benaderen we ook mensen persoonlijk, maar we kennen niet ieders talenten, daarom nodigen u en jou van harte uit om er over na te denken of deze taak bij je zou passen. Mocht je meer willen weten neem dan contact op met een van de onderstaande personen:

Joke ter Horst

voorzitter pastorale raad Kruiskerk, lid Ankerpunt Kruiskerk
06 42582150, ln.ne1596863848dreow1596863848nkp@k1596863848reksi1596863848urk.t1596863848aarot1596863848sap1596863848

Marrie Ockhuysen

voorzitter pastorale raad Opstandingskerk, lid Ankerpunt Opstandingskerk, 06 24448546/ 0348 506932, ln.ne1596863848dreow1596863848nkp@k1596863848reksg1596863848nidna1596863848tspo.1596863848taaro1596863848tsap1596863848

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1596863848dreow1596863848nkp@d1596863848nomeb1596863848borna1596863848jtreg1596863848sd1596863848
vrije dag: dinsdag

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1596863848dreow1596863848nkp@g1596863848nille1596863848hcsts1596863848oojsd1596863848
vrije dag: vrijdag