Gebruikersplan van onze kerkgebouwen

Met flinke inspanning en creativiteit hebben onze coördinatoren en de scriba’s van de kerkrentmeesters en kleine kerkenraad het gebruiksplan 1.0 opgesteld, inclusief huisregels en actielijstje. Dit gebruiksplan formuleert alle eisen die we stellen aan het gebruik van de gebouwen in Coronatijd en regelt verplichte aanmelding en reservering voor kerkdiensten en activiteiten. Alle geledingen hebben bericht gekregen om hun beoogde activiteiten aan te melden zodat de coördinatoren kunnen kijken wat wel en niet past. Er is een 4 weken-planningssystematiek om overzicht te houden.

Vragen?

Neem contact op met de scriba van de kerkenraad of met de coördinatoren.