Waardering van de online-vieringen

Sinds 15 maart kunnen wij helaas niet meer bij elkaar komen in de kerk om de eredienst te vieren. Daarom zijn we, een week later, op 22 maart, overgestapt op online vieringen via een livestream. Onlangs hebben we gevraagd naar (jo)uw mening over deze online vieringen. In dit stukje willen we graag de eerste resultaten hiervan met u delen.

We zijn blij, dat 93 mensen/gezinnen deze vragenlijst hebben willen invullen. We schatten dat dit zo’n 10-15% van alle kijkers is. De meeste respondenten zijn trouwe kijkers, die gemiddeld 6 van de 8 aangeboden online diensten hadden gevolgd. Er waren helaas weinig jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld, zoals te zien in de figuur hieronder. Toch zijn we ook erg benieuwd naar jullie mening! Kijk onderaan dit bericht hoe je ons kunt bereiken.

Leeftijdsopbouw van de mensen die de vragenlijst over de online vieringen hebben ingevuld.

De grote meerderheid (91%!) is in het algemeen (heel) tevreden over de diensten. Vier procent van de respondenten gaf aan (matig) ontevreden te zijn. Dit was vooral vanwege het weinig vernieuwende karakter van de diensten. In de toelichtingen die op het antwoord werden gegeven werd vooral “verbondenheid” genoemd, daarnaast het “als gemeente delen” en dat de online diensten een “goed alternatief” zijn.

We hebben via de vragenlijst veel suggesties en tips gekregen om de diensten verder te verbeteren. We gaan deze binnen de werkgroep, met de Kleine Kerkenraad en de Werkgroepen Eredienst en Liturgie delen en bespreken. Met de tips gaan we de komende tijd aan de slag. Omdat het helaas nog wel even kan duren vóór we weer samen in de kerk zitten, zult u daar binnenkort wel wat van gaan merken.

We vinden het fijn dat de diensten goed bezocht (gemiddeld ruim 700 bezoekers per zondag!) en gewaardeerd worden. Er was veel lof voor de snelle opzet en voor de technici achter de schermen. Heeft u nog geen online diensten bekeken? Ga dan naar de pagina onlinevieringen

Hulp bij online-vieringen

Ervaart u (technische) problemen? Bel dan alstublieft naar Marco Hollemans, tel. 06-23012598, of stuur hem een email: ln.ag1594392944idid@1594392944ocram1594392944.

Wilt u of wil jij alsnog je mening kwijt over de online vieringen? Aarzel dan vooral niet om deze te delen met de werkgroep. Dit kan door te bellen of een appje te sturen naar ds. Joost Schelling, tel. 06-31941961. Een email sturen kan ook: ln.ne1594392944dreow1594392944nkp@k1594392944reksg1594392944nidna1594392944tspo.1594392944tsnei1594392944dkrek1594392944.

De Werkgroep Online Vieringen: Joost Schelling, Karin Bol, Wim Boterman, Bettine Timmer en Edine Tiemersma

2 Comments

Comments are closed.