Vele maaltijden bij elkaar gespaard

Met grote vreugde en dankbaarheid kunnen wij u mededelen, dat de vastenactie buitengewoon goed verlopen is. Veel mensen hebben gedurende de 40-dagentijd meegedaan met de actie en met elkaar een prachtig bedrag gespaard. In totaal is tot nu toe een bedrag van bijna € 3.500 ontvangen!! Dit bedrag is inclusief de opbrengst van de spaardoosjes.

Van de opbrengst kan stichting HINENI 699 maaltijden uitdelen. HINENI is een vrijwilligersorganisatie die met hulp uit o.a. Nederland zorgt voor goede maaltijden voor de arme inwoners van Jeruzalem.

Mocht u vergeten zijn uw bijdrage over te maken, elke gift is uiteraard nog van harte welkom. (diaconie: NL65RABO0373707584 o.v.v. VASTENZEKER 2020)

Het tot nu toe ontvangen geld is inmiddels overgemaakt en als reactie daarop hebben we een bedankbrief van Benjamin Philip (directeur HINENI) mogen ontvangen.