Update 18 maart: Kerk-zijn tijdens Corona

Afgelopen dagen is er veel gebeurd. Landelijk, maar ook in onze gemeente. Verschillende groepen hebben (vaak via alternatieve wegen) overleg gevoerd om te kijken hoe we toch door kunnen gaan. Onze kerkgebouwen zijn dan wel op slot, maar ons kerk-zijn houdt niet op! Sterker nog, we voelen het als onze roeping om juist nu beschikbaar te zijn voor alle Woerdenaren. Ongeacht overtuiging of achtergrond.

Omdat we geloven dat we door God aan elkaar geschonken zijn, blijven we als geloofsgemeenschap dan ook zoeken naar alternatieve mogelijkheden om te blijven groeien in geloof, hoop en liefde en om klaar te staan voor de mensen om ons heen.

Dag van Nationaal Gebed
Vandaag, woensdag 18 maart, ondersteunen we het initiatief van de landelijke protestantse kerk tot een dag van Nationaal gebed. Om die reden zal ook de klok van de Kruiskerk tussen 19.00 en 19.15 klinken. In de toren van de Opstandingskerk hangen geen klokken :-).

De Opstandingskerk en Kruiskerk zijn dicht
Alle activiteiten tot en met 6 april zijn afgelast. In deze onzekere tijd hadden we graag de kerk open gedaan, zodat u/jij daar even een moment stilte of gebed kon opzoeken. Omdat de overheid adviseert terughoudend te zijn in sociale contacten houden we de deuren toch dicht. Een heel moeilijk besluit. Bij onze beide kerken hangen vanaf morgen posters om duidelijk te maken hoe we wel beschikbaar willen zijn. Zie ook onderaan dit bericht.

Online-vieringen en intensivering van ons omzien naar elkaar
Afgevaardigden van de werkgroepen Eredienst en liturgie en de beide Pastorale raden hebben in 2 verschillende teams gezocht naar waardevolle alternatieven in deze tijd waar onderlinge ontmoeten worden ontraden. De 3 belangrijkste dingen die daar uitgekomen zijn:

    • iedere zondagmorgen 9.30 uur een online viering vanuit de Kruiskerk. Te volgen via YouTube en kerkomroep
    • ieder maandagmorgen verschijnt een gebedsbrief
    • ons pastorale netwerk gebruiken om mensen die hulp nodig hebben en hulp kunnen bieden bij elkaar te brengen. En we roepen iedereen op om d.m.v. de telefoon of een kaartje betrokken te blijven bij elkaar.

Alle gemeenteleden ontvangen deze week een brief met meer informatie hierover. Alles is ook al te lezen op onze website: www.pknwoerden.nl/gereformeerd.

40dagentijd
Dwars door dit alles zijn we als gelovigen ook op weg naar Pasen. Het belangrijkste en mooiste feest! Dit jaar zal de gezamenlijke voorbereiding anders zijn dan anders. Maar we gaan door met de 40dagenblogs (iedere woensdag een nieuwe blog op onze website en facebookpagina) en ook tijdens de online-vieringen zullen onze voorgangers ons helpen toe te leven naar dit grote feest.

Elkaar op de hoogte houden
We zullen in de komende dagen blijven (her)overwegen op welke wijze we elkaar kunnen ondersteunen. Het is raadzaam om met regelmaat de website te bezoeken. Daar zullen de gebedsbrieven, actuele ontwikkelingen voor onze kerk, hulpvragen, etc. te volgen zijn.
Voor al je vragen, tips en ideeën hebben we een speciaal mailadres geopend: ln.ne1585773992dreow1585773992nkp@s1585773992uriva1585773992noroc1585773992.

U kunt via de site ook uw mailadres doorgeven. Zodat we als het nodig of praktisch is via andere kanalen met elkaar kunnen blijven communiceren.

Tenslotte
Op vele plaatsen wordt gebeden, een kaars aangestoken of een geloofslied gezongen. Dat is kostbaar. Zo mogen wij onze weg vinden in geloof en vertrouwen naar God toe. Bij Hem mogen we schuilen met onze vragen en onzekerheden, met ons niet weten hoe verder en met onze hoop.

Hoop dat God ons draagt en kracht, moed en vertrouwen schenkt.
Hoop dat we door dit dal heen mogen opstaan in het licht van Christus.

Laten we elkaar met dit geloof, met deze hoop en met deze liefde van God blijven omringen en ondersteunen.

Reageren n.a.v. deze update

Kerk-zijn tijdens de coronamaatregelen

Vragen tips en ideeën? Mail naar ln.ne1585773992dreow1585773992nkp@s1585773992uriva1585773992noroc1585773992

Behoefte aan hulp of wil je hulp aanbieden? Kijk op deze pagina.