Bidt u mee?

We kunnen vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet meer samenkomen in kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Op tal van manieren wordt toch geprobeerd de lofzang gaande te houden en de nood in gebed te brengen. Ook deze gebedsbrief wil daar een doordeweekse bijdrage aan leveren. Wat is het mooi als je iedere dag zo veel mogelijk tegelijkertijd met elkaar bidt! Ieder op de plek waar hij of zij is, alleen of met je gezin samen, dagelijks om 12.30 uur ’s middags. Zo zijn we op afstand verbonden met elkaar en gaat het gezamenlijk gebed tot God door.

De gebedsbrief verspreiden we via deze site en via onze facebookpagina.
Je kunt helpen de gebedsbrief met meer mensen te delen door anderen op onze Facebook te wijzen: facebook.com/gkwoerden/