Actie kerkbalans is gestart

Als gemeente krijgen we geen subsidie, maar kunnen we ‘ons’ werk doen en onze gebouwen onderhouden dankzij de financiële bijdrage van onze leden. 

Daarom voeren wij, net als vele andere kerken en Parochies, jaarlijks de Actie Kerkbalans. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 18 januari tot en met 1 februari 2020. Alle leden krijgen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen, met daarbij een prachtig boekje met een toelichting waar het opgehaalde geld voor gebruikt wordt. Het boekje is onderaan dit bericht ook te bekijken.

Ieders bijdrage, hoe groot of klein ook, is van harte welkom! 

Voor gasten

Ben je geen lid, maar voel je je wel verbonden met onze gemeente, waardoor je ook graag financieel wil bijdragen aan de gemeente? Dat kan! Je kunt je bijdrage overmaken naar de onderstaande rekeningen o.v.v. bijdrage kerkbalans 2020. Alvast heel hartelijk dank!

Er zijn 4 bestemmingen waar wij geld voor vragen in de Actie Kerkbalans:

  • het algemene werk van de Gereformeerde Kerk (komt o.a. ten goede aan diensten, omzien naar elkaar, kosten van onze professionele krachten en de gebouwen): NL98RABO0373709609 t.n.v. Geref. Kerk Woerden;
  • ons diaconale werk: NL10RABO0373709641 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Woerden;
  • ZWO (zending en werelddiaconaat): NL35RABO0373709676 t.n.v. ZWO Geref. Kerk Woerden;
  • onze missionaire activiteiten: NL35RABO0373709579 t.n.v. Miss. Comm. Geref. Kerk Woerden
Boekje kerkbalans 2020