‘Week van Gebed’ 19 tot en met 26 januari 2020

In de jaarlijkse ‘Week van Gebed’ bidden gelovigen een week samen; voor eenheid van de christenen en voor wat er speelt de wereld. Ook dit jaar komen mensen uit allerlei kerken op verschillende plaatsen en manieren bijeen om samen te bidden.

Thema ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk’

Dit jaar is het thema voorbereid door gelovigen op Malta, geïnspireerd door de ‘buitengewone vriendelijkheid’ die in Handelingen 28 naar voren komt. Hier is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met ‘buitengewone vriendelijkheid’ opgevangen worden.

Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland, licht het thema toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om mensen te durven ontvangen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed. Wanneer we de ander zien als bedreiging komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.” Daarom worden kerkgenootschappen en denominaties in 2020 weer uitgenodigd mee te bidden. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities zijn inspirerend en verfrissend. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Programma

De activiteiten die plaatsvinden rondom het thema van de Week van Gebed en/of die door kerken gezamenlijk worden georganiseerd, zijn:

Woensdag 15 januari:
19.30 uur: Taizé-viering in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8. Organisatie: leiding en jongeren die Taizé in 2019 bezochten. Na afloop van de dienst informatie over de jongerenreis (17-30 jaar) van 2020 naar Taizé.

Zondag 19 januari:

  • 19.30 uur: Kerkdienst, Petruskerk, Kerkplein 5. Thema ‘Buitengewoon menslievend’ (Hand. 28:2). Voorganger: Ds. Wim Koerselman, organist Annelies van Zoelen-Kuus.
  • 10.30 uur: ZIN-dienst (jongerenviering), Kruiskerk, Mesdagplein 4, spreekster: Heidi Koster. Thema: ‘Buitengewoon’. M.m.v. de band: Relion. De dienst wordt mede voorbereid door Solid Friends.

Maandag 20 januari:

  • 19.30 uur: Bidstond in de Gebedswinkel, Havenstraat 6.

Dinsdag 21 januari:

  • 20.15 uur: Gebedskring Hervormde Gemeente wijken Centrum en Oost, Het Baken, Beneluxlaan 3, zaal 104.

Woensdag 22 januari:

  • 9.00 uur: Morgengebed, Bonaventurakerk, Rijnstraat 60.
  • 9.00 uur: Morgengebed, Petruskerk, Kerkplein 5.
  • 9.45 – 12.00 uur: koffie drinken in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8. Aansluitend een gebedswandeling o.l.v. Huub Spaan. Gezamenlijke afsluiting in de Evangelisch Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11.
  • 19.30 uur: Gebedsviering in de O.L.V. Geboortekerk, Meije 137, Meije-Zegveld. Voorgangers: Joost Schelling, Rik Gorter en Janneke Stam. M.m.v. het koor De Lofstem en het dames-/herenkoor van de OLVG-kerk.

Donderdag 23 januari:

  • 12.30 uur: Gebedssamenkomst in het gemeentehuis, De Blekerij 14 (vergaderkamer 3). O.l.v. Leo Bos en Peter Versloot.

Zondag 26 januari:

  • 18.30 uur: Uur van Lofprijzing, Kruiskerk, Mesdagplein 4. Thema: ‘Gastvrij’. Voorganger: Eva Bruggeman uit Amsterdam. M.m.v. Combo JOY.

Toelichting bij de gebedswandeling:

Op woensdagmorgen 22 januari is er een Morgengebed in de Petruskerk om 9.00 uur. Op dezelfde tijd wordt in de Bonaventurakerk een Eucharistieviering gehouden. Na afloop van deze twee vieringen is iedereen welkom in de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg voor een gezamenlijk kopje koffie of thee. We vertrekken om 10.15 uur voor een Pelgrimstocht met het jaarthema: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” (naar Handelingen 28: 2). De Pelgrimstocht voert ons door de binnenstad en het Brediuspark en zal eindigen in de Lutherse Kerk aan de Jan de Bakkerstraat. We besluiten ons samenzijn om 11.15 uur met een Oecumenische viering in de stijl van Taizé. Het thema van deze viering sluit aan bij het dagthema: “Vertrouwen. Wees niet bang, geloof!”

U kunt deze hele ochtend met ons meetrekken, maar mag ook gedeelte van de ochtend meemaken. Sluit gerust aan! Woensdag 22 januari 2020.

Initiatiefnemers

Ongeveer 10 kerken, (wijk)gemeenten, en instellingen in Woerden e.o. doen dit jaar mee aan de Week van Gebed.

We hopen u op 1 of meer plaatsen te ontmoeten.

Meer informatie

Bel of app Peter Versloot 06-24476099