‘Laten we nu naar Bethlehem gaan..’ (Lucas 2:15)

Over die herders in de kerstnacht is veel te doen geweest. Waren het vrome Joden die bij wijze van spreken met de Bijbel op hun knieën op de Messias zaten te wachten? Of waren het ruwe kerels, die ongunstig bekend stonden? Mensen die je in de gaten moest houden en desnoods ook wat op afstand? In de beschrijving van Lukas staat het niet. En dat is eigenlijk ook wel mooi, dat we niet precies weten wat voor mensen het zijn geweest. Want voor God is het allemaal om het even. Het waren mensen, zoals wij. Die volop in het leven stonden. Die hun brood verdienden door het houden van schapen en die in die bewuste nacht, nachtdienst hadden. Harde noodzaak. Er moest gewerkt worden, wilden ze ooit hun schaapjes op het droge krijgen.

Bartolome Esteban Morillo, The adoration of the sheperds

Maar middenin die nacht, in hun dagelijkse bezigheden worden ze onderbroken en komt die engel met die goddelijke boodschap, die evangelieverkondiging en daarmee worden ze even weggeroepen uit waar ze mee bezig zijn. Gods werkelijkheid komt de werkelijkheid van hun leven binnen. En hun reactie is dat ze in beweging komen. Dat ze voor een ogenblik hun dagelijks werk, hun schapen, hun bedrijf loslaten, om dat Kind te gaan aanbidden. En daarna… dan keren ze weer terug. Terug naar hun dagelijkse bezigheden. En voor ze het wisten, zaten ze weer in het gewone ritme.

Hadden die herders dan maar beter niet bij hun schapen kunnen blijven? Was het even loskomen, het ‘bij-Jezus-zijn’, zonde van de tijd geweest? Nee, de ontmoeting met dat Kind in de kribbe, heeft niet hun omstandigheden, maar wel henzelf veranderd. De ontmoeting met Hem gaf hoop en moed, juist om het gewone leven weer aan te kunnen. Van harte hopen we dat de vele kerstbijeenkomsten en –diensten die weer in aantocht zijn, daaraan mogen bijdragen.

Als Woerdens ministerie (dominees, jeugd-  en kerkelijkwerkers) wensen we u en jou een gezegend Kerstfeest!

J.A. (Hans) Berkheij
M. (Maarten) Diepenbroek
R. (Rik) Gorter
J. (Jan) Hanse
M. (Martine) van der Herberg
M. (Michel) Koekkoek
W. (Wim) Koerselman
E.M. (Ester) Metselaar – van Bokhoven
C.J. (Jacco) Overeem
G.J. (Gertjan) Robbemond
J. (Joost) Schelling
K. (Karin) Timmerman
B. (Bastiaan) Visser