Een veilig plekje voor insecten

Met dank aan de kinderen van de kindernevendienst hebben we 2 insectenhotels kunnen ophangen. Eén bij de Opstandingskerk en één bij de Kruiskerk.

Insecten zijn belangrijk in de natuur. Zij zorgen voor de bestuiving. Eigenlijk kunnen we zeggen, dat we het oogstfeest kunnen vieren omdat er insecten zijn. Om die reden hebben de kinderen 4 tot 12 jaar tijdens de kindernevendienst op oogstzondag een insectenhotel gemaakt. Zo proberen we gehoor te geven aan God’s oproep om goed voor de aarde te zorgen.