Protestantse Gemeente Woerden in aantocht: eenheid en verscheidenheid

Donderdagavond 4 juli jl. sloten we als stuurgroep vorming Protestantse Gemeente Woerden (PGW) het seizoen 2018-19 af. We kunnen terugkijken op een positief jaar. Opbloeiende samenwerking, met name op diaconaal gebied.  De samenwerking die er al was tussen kerkrentmeesters en over de pioniersplekken is geïntensiveerd. Ook de inspirerende gezamenlijke kerkenraadsmiddag op 30 maart jl. roept goede herinneringen op. 

Op de laatste vergadering stelde de stuurgroep de tekst van het beoogde principebesluit vast. Eenmaal onderbouwd door de resultaten van alle werkgroepen kan het principebesluit worden voorgelegd aan de (wijk)gemeenten. De meeste werkgroepen zijn al klaar met hun werk (diaconie, missionair, pioniersplekken). In de werkgroep wijkgrenzen wordt gewerkt aan de laatste details. De werkgroep financieringsmodel heeft nu duidelijk in kaart gebracht wat we nog moeten onderzoeken op financieel gebied en wat voor de overdrachtsperiode nodig is om paraat te hebben. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal van 2019 kan worden opgeleverd. Ook in de werkgroep inrichting kerkorganisatie /Plaatselijke Regeling AK wordt nog gewerkt aan de laatste details. Na de zomervakantie gaan we nog een keer met z’n allen kijken naar alle resultaten van de werkgroepen om ervoor te zorgen dat de samenhang klopt. Vervolgens kan dan het principebesluit naar de wijkgemeenten voor een traject van bespreking.

Het mooie van het werk van de werkgroepen is dat dit jaar zich veel meer mensen met PGW zijn gaan bezighouden, dan alleen de stuurgroepleden. Een goede ontwikkeling. Ook in de stuurgroep zelf zullen komend jaar nieuwe mensen aantreden. Ook hier verbreding. Het voorzitterschap/secretariaat rouleert elk jaar. Komende periode gaan Ruud v.d. Herberg en Sabine v.d. Maarl, met een nieuw samengestelde agendacie. (op basis van de beoogde wijkgemeenten) dit oppakken. Daarbij gaan ze ook onderling het voorzitterschap zo af en toe wisselen.  Vanzelfsprekend met veel dank aan Harry de Vink en Jaap Verweij voor de afgelopen periode. Ook andere wijzigingen komen eraan. Zo gaat  Henk Guiljam in de stuurgroep René van Harten opvolgen.

De stuurgroep is zich er goed van bewust dat veel gemeenteleden nog niet zo’n duidelijk beeld hebben van wat PGW nu eigenlijk precies gaat betekenen. Op wijkgemeenteniveau verandert er niet zoveel. Op AK-niveau verandert er wel een en ander. De nieuwe AK zal zich focussen op wat ons verenigt. We hebben mooie kansen op diaconaal en missionair gebied om met elkaar naar buiten te treden. Ook ontstaat er een mooie gelegenheid om elkaar sneller te vinden en te begrijpen, zodat de samenwerking verder kan groeien. Komend seizoen gaan we aan dat “PGW”-beeld veel aandacht besteden in onze communicatie en de feitelijke samenwerking. Nu even op vakantie.