Actie U van Uit

Een keertje UIT zou iedereen eens moeten kunnen. Even UIT de dagelijkse tredmolen. Even wat meer aandacht voor elkaar. Wat meer tijd voor natuur, sport, dingen die we leuk vinden. Even los zijn van de dagelijkse verplichtingen.

In de vorige Kerkklanken vroegen wij uw aandacht voor een aantal gezinnen en jongeren. We gunnen hen een fijne vakantie, maar door financiële problemen kunnen zij er niet op UIT.

Voor deze doelgroep kunt het verschil maken. Nu U misschien bezig bent met de voorbereidingen voor Uw vakantie willen wij vragen een gedeelte van Uw vakantiebudget in te ruimen voor deze gezinnen en jongeren.

Een mooi begin

De collecte van 26 mei jl. was ook bestemd voor dit doel, dit heeft een bedrag van € 581.40 opgebracht. Een mooi begin, maar nog lang niet genoeg om alle gezinnen een weekje UIT te gunnen. Daarom hopen wij nog op giften in het kader van het Tienden-de-Luxe project; De Uvan UIT. Zie ook het artikel in Kerkklanken 674 en de ‘vakantiekaarten’ die uitgedeeld zijn bij de kerkdienst van 26 mei. Uw gift kunt u overmaken naar NL65 RABO 0373 707 584van de Diaconie onder vermelding van “Vakantieactie 2019”.