19 mei 9.30 uur morgendienst Kruiskerk

In deze dienst gaat wijkpredikant ds. Joost Schelling voor. Jan Westhoff zal zorgen voor de muzikale begeleiding.

 

Orde van Dienst

– Welkom door ouderling van dienst – moment stil gebed

– Zingen: Psalm 150:1 Loof God, loof Hem overal.

– Bemoediging en groet

– Zingen: Lied 150a: 3 en 4 Geprezen zij God!

– Inleiding op de dienst

– Verootmoedigingsgebed: Lied 130c Uit de diepten roep ik U

– Genadeverkondiging

– Lezing 10 woorden

– Zingen: Lied 326: 1 en 3 Van ver, van oudsher aangereikt

– Ontmoeting met de kinderen

– Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

– De kinderen gaan naar de eigen ruimte

– Gebed om opening van de schrift

  (gezongen met Lied 322 Die chaos schiep tot mensenland)

– Schriftlezingen:          Psalm 78: 1-8 en

                                         Hebreeën 11: 1-3, 27-31 en 12: 1-2

– Zingen: Lied 738 Kom, zing het lied van Eva

– Overdenking

– Luisterlied: Kees Kraayenoord – Houd vol

– Kinderen komen terug uit de nevendienst

– Collecte

– Terugblik op de huiskamergesprekken

– Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

  (na elke intentie zingen we: Lied 368d Houd mij in leven)

WEER OP WEG

– Zingen: Psalm 89: 1 en 7 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

– Wegzending en zegen

   gezamenlijk zingen: Lied 416:4

Geef een reactie