Nieuwe coördinator voor de Opstandingskerk gezocht…

In verband met het vertrek van de huidige coördinator zijn wij m.i.v. 1 juni 2019 op zoek naar een coördinator beheer voor de Opstandingskerk voor gemiddeld 15 uur per week.
De gemeente rondom de Opstandingskerk wil een open en gastvrije gemeente van Christus zijn. Het kerkgebouw is het ‘huis van de gemeente’, maar vervult ook een functie voor groepen en mensen van buiten de gemeente. De coördinator van de Opstandingskerk draagt nadrukkelijk bij aan een sfeer van gastvrijheid, opdat bezoekers van de Opstandingskerk zich welkom voelen en ervaren dat alles goed is geregeld.

De taken van de coördinator omvatten:

  • zorgdragen dat de kerkruimte op tijd gereed is voor de eredienst;
  • zorgdragen voor voldoende geïnstrueerde vrijwilligers voor bar- en kostersdiensten als er van de kerk gebruik wordt gemaakt;
  • eerste aanspreekpunt zijn voor gebruik van het gebouw en regelen van beschikbaarheid en verhuur van zalen;
  • zorgdragen voor de exploitatie van het buffet;
  • het jaarlijks maken van een jaarrekening, verantwoording inkomsten en uitgaven;
  • ervoor zorgen dat in samenwerking met de betrokken kerkrentmeester de vrijwilligers van de klusgroep hun technische werkzaamheden uit kunnen voeren.

Van de coördinator verwachten wij dat hij/zij:

  • meelevend lid is van de Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld;
  • gastvrij en flexibel is, goed kan communiceren, plannen en organiseren en geniet van het begeleiden, motiveren en aansturen van vrijwilligers;
  • een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit heeft; de werkzaamheden zullen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden.

Ervaring in het begeleiden van mensen is een pré, evenals kennis van EHBO, AED en brandblusmiddelen of de bereidheid deze kennis te verwerven.

Voor deze functie, die ook als duo kan worden uitgevoerd, wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan, conform salarisschaal 7 en de geldende arbeidsvoorwaarden van de PKN.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderling van de Opstandingskerk Erik vd Velde, 0348 – 422325 of de interim-voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Goop Verburg 0348 – 422 934.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor 1 mei a.s. hun sollicitatie te sturen naar Ada van der Herberg, scriba College van Kerkrentmeesters, Elbakade 5, 3446 BB Woerden of naar ln.ne1556280158knalk1556280158krek@1556280158mrkab1556280158ircs1556280158.