24 maart 9.30 uur Opstandingskerk

Het liturgisch bloemstuk verbeeldt ook deze morgen het thema van de kindernevendienst: Lucas 13: 1 tot 9. De tekenen van groei en bloei zijn zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. Ook onze gastvoorganger (student PthU) de heer Brederoo uit Harmelen zal in de dienst bij dit bijbelgedeelte stil staan.

ORDE VAN DE DIENST

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen:          Lied 281                    Wij zoeken hier uw aangezicht

Moment van stilte, bemoediging en groet

Zingen:          Psalm 103 : 1 – 3     Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

Gebed om ontferming

Zingen:          Lied 25a                    Mijn ogen zijn gevestigd op God

Gebed om Gods Geest

Kinderverhaal en projectlied

Lezen:           Jesaja 5 : 1 – 7

Zingen:          Lied 462 : 1, 2, 3, 6  Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Lezen:           Lukas 13 : 1 – 9

Zingen:          Lied 970                    Vlammen zijn er vele, één is het licht

Verkondiging

Muzikaal moment

Zingen:          Lied 982                    In de bloembol is de krokus

Zingen:          Lied 344                    Wij geloven

Gebeden, afgewisseld met het zingen van “Houd mij in leven”

Inzameling van de gaven

Kijken en luisteren naar Hemelhoog 448

Zingen:          Lied 418                    God, schenk ons de kracht

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel

Geef een reactie