24 maart 10.00 uur Kruiskerk

Vanmorgen staat op de derde zondag van de veertigdagentijd een lastige gelijkenis van Jezus over de vijgenboom (Lukas 13:1-9) bij de kinderen centraal. En ook onze gastvoorganger Rianne van der Nagel uit Linschoten zal hier in de dienst bij stil staan. Van harte welkom!

Orde van dienst.

Welkom
Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 3
Bemoediging en Groet
Nog een couplet van het aanvangslied Psalm 103: 5

Gebed van inkeer (kyrie) of smeekbede
Zingen: lied NLB 993: 1 en 2

Lezen van de tien woorden
Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel

Projectlied kindernevendienst
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste schriftlezing Exodus 6: 2-8
Zingen: lied NLB 319: 1, 2, 6 en 7
Tweede schriftlezing Lucas 13: 1-9
Zingen: lied NLB 886 (2x)

Verkondiging
Muzikaal moment

Zingen: Lied NLB 542
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Dienst van onze gaven en gebeden
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden (besloten met een hardop Onze Vader (1951)
Zingen: slotlied NLB 423Zending en zegen met gezongen Amen

Geef een reactie