3 apr – een goed gesprek over….. ons geld

“Dominees hebben geen verstand van geld en financiën” is ds. Joost Schelling weleens te verstaan gegeven. En ja, als het macro-economisch of heel boekhuidkundig wordt, dan is hij geen kenner maar een volger. Hij heeft immers geen (bedrijfs)economie maar theologie gestudeerd. Maar in zijn huidige positie als voorzitter van Schuldhulpmaatje Nederland kan en wil hij niet om dit thema geld heen, alleen omdat het een thema voor de economen zou zijn. Geld is namelijk overal. Geld is een zorg als je niet genoeg hebt.

In de Bijbel staat veel over geld

De Bijbel zelf is als het over geld rijkdom en economie gaat, ook niet bescheiden. Geld is bijvoorbeeld in het evangelie van Lukas een van de hoofdthema’s waar Jezus over spreekt. Hoe is je omgang met geld en bezit? Wordt het in dienst gebruikt van God of in dienst van de mammon (de god van het geld in die dagen)? Vanuit die Bijbelse lijn kijken we op deze avond naar ons geld en de omgang daarmee. De avond wordt op woensdag 3 april om 19.45 uur in de Kruiskerk gehouden en duurt tot 21.45 uur. Aanmelden van te voren kan via deze site of per mail naar moc.l1553353510iamg@1553353510nedre1553353510owdji1553353510tnega1553353510dgitr1553353510eev1553353510

De avond wordt geleid door ds. Joost Schelling