Bijzondere vieringen in de 40dagentijd

In deze veertigdagentijd zijn er naast de diensten op zondag nog vele extra diensten. Hieronder een overzicht van de diensten in de PKN kerken in Woerden:

6 maart 19.30uur      Aswoensdag @Lutherse Kerk

13 maart 19.30 uur   Biddag @Petruskerk

20 maart 19.30 uur   Taizéviering @Opstandingskerk

Oecumenisch avondgebed @Lutherse Kerk: vanaf 13 maart iedere woensdag  19.00 uur

Stille week:

15, 16 en 17 april 19.00 uur Vespers, @Lutherse Kerk

18 april 19.30 uur, Witte Donderdag @Opstandingskerk*

19 april 19.30 uur, Goede Vrijdag @Opstandingskerk*

19 april 19.30 uur, Goede Vrijdag @Maranathakerk (met Heilig Avondmaal)

20 april 20.30 uur     Stille Zaterdag @Kruiskerk*

*deze diensten vormen één doorlopende dienst. Natuurlijk is het ook mogelijk om 1 van de diensten bij te wonen.

Goede vrijdagviering in de Opstandingskerk