40 dagen pelgrimstochten

We zijn weer bijeen, aan het begin van deze veertigdagentijd.
Een periode van bezinning en verbondenheid,
van gebed en een goed gesprek.
Tot koffie op elke ontmoetingsplek.

In 2019 zal in het kader van de vastenactie voor de zesde keer een pelgrimstocht georganiseerd worden in de parochie Pax Christi. Pastoor Huub Spaan leidt in de veertig dagen van de vastentijd elke morgen (behalve zondag) om 9.00 uur een korte viering die bestaat uit het lezen van het evangelie van de dag, een korte overdenkingstekst, een gebed en het zingen van het pelgrimslied. Tijdens het zingen van het lied trekt pastoor Huub als vast ritueel zijn wandelschoenen aan.

In veertig wandelingen van een halfuur bereiden we ons voor op het feest van de Verrijzenis. Iedereen die wil mag meelopen. Na de wandeling drinken we koffie. Als afsluiting wordt de tekst van de dag uit het Vastenboekje gelezen en bidden we samen het Onze Vader.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie. Dat bedrag wordt gespaard en aan het eind van de pelgrimstocht gedoneerd aan de vastenactie van dit jaar.

Data:               Aswoensdag 6 maart 2019 t/m Stille Zaterdag 20 april 2019
Leiding:         pastor Huub Spaan
Plaats:            startplaatsen worden begin 2019 bekendgemaakt
Tijd:                09.00 uur
Kosten:          geen

Geef een reactie