10 mrt – Eerstkomende doopzondag

DOOP

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

De doop van een baby, kind of volwassene in het midden van de gemeente is voor iedereen een groot feest! Daarom hebben we daar een aantal zondagen in het jaar voor gereserveerd. 

De eerstvolgende doopzondag 

Zondag 10 maart

Als je je (kind) wilt laten dopen, laat het ds. Joost Schelling (predikant Kruiskerk) of Karin Bol (scriba Opstandingskerk) even weten, bij voorkeur voor 16 februari. De doopvoorbereidingsavond staat namelijk al gepland voor maandag 18 februari. 

Geef een reactie